Webinar om Fagpersonweb

Beskrivelse

Webinaret vil etter en kort introduksjon til applikasjonen gi en demonstrasjon av den nyeste funksjonaliteten knyttet til sensurregistrering, begrunnelse og klage, samt godkjenning av obligatoriske aktiviteter. Det vil gis en innføring i hvordan man setter opp de nye funksjonene i FS, men også hvordan det vil fremstå for fagpersonene.

Mål for webinaret

Bli kjent med ny funksjonalitet i Fagpersonweb.

Målgruppe

Administrative brukere som skal legge til rette for sensurregistrering eller godkjenning av obligatoriske aktiviteter i Fagpersonweb. Andre interesserte er også velkommen.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel med kjennskap til vurderingsmodulen i FS.

Evaluering

Hva synes du om webinaret? Kom med tilbakemelding

Dokumentasjon

Brukerdokumentasjon om Fagpersonweb
 

Presentasjon fra webinaret

Fagpersonweb webinar 7. november 2017 (pdf)

Spørsmål fra webinaret

Noen av svarene er utdypet/presisert i etterkant av webinaret.

Spørsmål Svar
1)  Får ekstern sensor tilgang? Ja, se spørsmål 19 for detaljer
2) I hvilket bilde legger man inn rollene i FPWEB? Se brukerdokumentasjonen: Roller og tilganger
3) Er det blitt drøftet forholdene mellom bruk av dette systemet, digitaleksamenssystem og innleverings muligheter /speed grader i Canvas? Se opptak av webinaret.
4) Ang. størrelse på kommentarfeltet i sensurregistrering: Hvor mye er "ganske mye" ? Er det nok til en fyldig begrunnelse for eksempel? Det er begrenset oppad til ca. 3500 tegn (enkelte spesialtegn tar større plass enn andre). Det er tilsvarende som for feltet for skriftlig begrunnelse.
5) Sensurregistrering: Får faglærer mulighet til å registrere to ganger for kontroll? Nei, det er ikke lagt inn noen slik kontroll. Ved samsensur kan sensorene kontrollere hverandre 
6) Sensurregistrering: Kommentarer - er de til medsensor eller student? Kommentarer er til eget bruk og til medsensor dersom man velger å dele dem. De kan brukes som grunnlag for utforming av begrunnelse til studenten.
7) Vil karakterene som jeg legger inn være tilgjengelig for medsensor med en gang? eller er det noe jeg som sensor kan velge når og om de blir synlige for medsensor? De blir tilgjengelige for medsensorer når du lagrer.
8) Får vi en mail om dette, eller må vi sørge for å se på Fagperson selv for å finne ut om stud. har søkt om begrunnelse? Nei, ikke per i dag. Ekspertgruppa for digital eksamen jobber med forskjellige e-postvarslinger knyttet til klage og begrunnelse i FS generelt, men dette er ikke implementert ennå.
9) Får studentene e-post når begrunnelsen er publisert? Nei
10) Kan man registrere klagekommisjon før man mottar klage på sensur? Ja, det er uproblematisk.
11) Kan Fagpersonweb benyttes til å gi begrunnelse selv om sensuren ikke er ført i Fagpersonweb? Fagpersonweb må være satt opp som sensursystem for at begrunnelsen skal kunne gis i Fagpersonweb. I utgangspunktet forutsetter vi at sensursystem og begrunnelssessystem er det samme. Det jobbes med å få tilsvarende funksjonalitet på plass i eksamenssystemene som i Fagpersonweb.
12) Kan man i FS se hvem det er som har ført oblig'ene? Nei. Informasjonen ligger i FS-databasen, men er ikke tilgjengelig i FS-klienten.
13) Kommer sorteringsmuligheter på navn i fagpersonweb? Kan ikke sortere på obligatoriske aktiviteter. fornavn/etternavn osv. Det vil trolig bli endret slik at det sorteres på etternavn i stedet for fornavn som nå. Ytterligere ønsker om sorteringsmuligheter må meldes inn som endringsønsker via institusjonens FS-kontaktperson
14) Hvordan kan vi trene oss på dette? Er det noe prøveprogram? Applikasjonen er satt opp mot alle institusjonenes demobaser og kan testes der. Kontakt din lokale FS-person.
15) Finnes engelsk versjon for faglærer? Ja, hele applikasjonen
16) Kan du seie noko meir om oppmøteregistrering med kortlesar? Det ble gitt en kort gjennomgang. Se mot slutten av opptaket av webinaret.
17) Kan man opne opp for at man kan registrere oppmøte lenger tilbake i tid enn 14 dager? Styres i modulvalg for OPPMØTE, egenskapen REG_DAGER
18) Dersom oppmøte på 8/10 forelesingar er obligatorisk (oblig?)  kprleis vert dette regsitrert i FS ved overføring frå fagpersonweb? Det registreres møtt eller ikke møtt på den enkelte timeplanen. Ekspertgruppa for undervisning har en sak på å lage algoritmer som kan knytte denne informasjonen opp mot obligatoriske aktiviteter, studierett, e.l.
19) Hvordan får man tilgang til vår FPW med feide-id fra en annen institusjon? Dette var litt uklart for oss. På samme måte som studentweb/søknadsweb osv. kan en Feidebruker fra en annen FS-institusjon eller evt. ID-porten brukes for å Logge inn i Fagpersonweb. Man må imidlertid også være registrert som fagperson i deres base. Fagpersoner som er markert som eksterne i Fagpersonweb samlebilde vil ikke få logget seg inn med mindre de har minst en aktiv rolle eller minst ett aktivt sensuroppdrag i deres base.

Arrangør

Ceres - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier
Emneord: Fagpersonweb
Publisert 28. aug. 2017 09:38 - Sist endret 28. mars 2022 11:14