Webinar: Arbeidslivsportalen og FS grunnlagsdata

Lenke til webinaret:

Zoom-møtet er avsluttet.

Beskrivelse

Tema for webinaret:

Praktisk informasjon om hvordan komme i gang med Arbeidslivsportalen og om grunnlagsdata i FS, med fokus på praksissteder og praksisavtaler.

Målgruppe

Administratorer ved universitet/høgskole som enten jobber med systemadministrasjon eller praksis.

Forkunnskaper

Grunnleggende FS-kompetanse og bør ha kjennskap til praksisfeltet.

Presentasjon fra webinaret

Opptak av webinaret

Spørsmål og svar fra chat'en

Arrangør og kursholder

Unit v/Knut Løvold og Sven Petter Næss

Publisert 5. okt. 2020 10:57 - Sist endret 21. okt. 2020 09:10