Webinar: Ny funksjonalitet i EVUweb

Lenke til webinaret blir sendt til kontaktlisten noen dager i forkant/lagt ut her

Beskrivelse

Tema for webinaret: Gjennomgang av ny funksjonalitet i EVUweb 3. Følgende områder vil bli dekket:

 • Komme i gang med kurskatalogen
 • Automatisk stenging av fulle kurs
 • Varsel om overlappende kurs
 • Visning av opptakskrav, GSK-vedtak og NVB-vitnemål
 • Samtykker
 • Mine kurs (aktive og tidligere avlagte kurs)
 • Mottatte dokumenter

Målgruppe

 • Kursadministratorer
 • Studieadministrative saksbehandlere 

Spørsmål til kursholder

 • HiØ: Er starttidspunkt nå det samme i etterutdnningskurs samlebilde som i EVUWeb?
  Svar: Spørsmålet refererer til en feil som er meldt inn. Feilen er meldt til utviklerne med høy prioritet, og vi forventer at den løses raskt.
 • Anonym: Det ble meldt inn ønske om at man får opp i kursdeltakelses-bildet om søkeren også har søkt på andre kurs samme semester. Er det gjort noe mer med dette?
  Svar: Ønsket ble meldt inn fra USN 12.09.2017. Det ble behandlet av ekspertgruppa for etterutdanning 11. april 2018, og det ble konkludert med at dette skulle løses med en rapport (se ønskelista for ekspertgruppe for etterutdanning). Rapporten ble laget til FS versjon 8.2.2, og heter FS431.004 Deltakere med flere kurspåmeldinger. Det er så vidt jeg vet ingen planer om å gjøre noe i kursdeltakelsesbildet her.
 • HVO: Hei. Kan du sei litt om feltet "Skal avholdes" i Etterutdannings samlebilde? Må det "J" for at publisering til EVU skal skje?
  Nei, det er ikke påkrevd for publisering i EVUweb. Feltet brukes av GENKURSSTUDENT i rutinen Kontroll av databaseaktiviteter og automatiske rutiner for å avgjøre om deltakerne på kurset skal tildeles studentnummer.
 • USN: Påloggingsbildet: Er ID-porten og Feide-pålogging likestilte eller er den eller den andre fremhevet? Vi ønsker at ID-porten er den største/ foretrukne.
  Svar: Vi jobber med å endre på påloggingsløsningen, slik at de forskjellige alternativene blir tydeligere skilt fra hverandre.

Presentasjon fra webinaret

Opptak av webinaret
Pdf-presentasjon fra webinaret

Anbefalte forkunnskaper

 • Kjennskap til etterutdanningsmodulen
 • Hvis du ikke kjenner EVUweb 3 fra før, anbefaler vi at du ser gjennom opptaket fra webinaret som ble holdt 9. april 2019: Komme i gang med EVUweb 3.

Arrangør og kursholder

Unit v/Kjetil Røse Høybråten og Myriam Jensvold Massaoud

Evaluering

Hva synes du om webinaret?

Evalueringsskjema

Dokumentasjon

Publisert 30. sep. 2019 11:07 - Sist endret 28. mars 2022 10:54