Webinar: Saksflyten fra Studentweb via Flyt til Public 360

Beskrivelse

Det vil bli gitt en demonstrasjon av saksflyten for godkjenningssaker fra søknad i Studentweb, til behandling i Flyt og arkivering i Public 360.

Følgende vil bli gjennomgått:

  • Endringer i godkjenningsmodulen i FS
  • Hvordan godkjenningssaker fungerer i Studentweb
  • Hvordan saksbehandlingen av godkjenningssaker fungerer i Flyt
  • Hvordan arkiveringen av saker og dokumenter fungerer fra Flyt til Public 360

Målgruppe

  • saksbehandlere
  • personer som fordeler innkomne saker
  • dokumentforvaltere
  • fagpersoner med oppgaver knyttet til en sak

Forkunnskaper

Det er ikke nødvendig med noen forkunnskaper. 

Dokumentasjon

Brukerdokumentasjon for Flyt

Presentasjon fra webinaret

Opptak av webinaret

Pdf-presentasjon fra webinaret

Arrangør og kursholder

Unit v/Christina K Elmar

Publisert 14. mars 2019 09:28 - Sist endret 28. mars 2022 11:14