Webinar: Saksflyten fra Studentweb via Flyt til Public 360

Beskrivelse

Det vil bli gitt en demonstrasjon av saksflyten for godkjenningssaker fra søknad i Studentweb, til behandling i Flyt og arkivering i Public 360.

Følgende vil bli gjennomgått:

  • Endringer i godkjenningsmodulen i FS
  • Hvordan godkjenningssaker fungerer i Studentweb
  • Hvordan saksbehandlingen av godkjenningssaker fungerer i Flyt
  • Hvordan arkiveringen av saker og dokumenter fungerer fra Flyt til Public 360

Målgruppe

  • saksbehandlere
  • personer som fordeler innkomne saker
  • dokumentforvaltere
  • fagpersoner med oppgaver knyttet til en sak

Forkunnskaper

Det er ikke nødvendig med noen forkunnskaper. 

Evaluering

Hva synes du om webinaret?

Evalueringsskjema (lenke kommer)

Dokumentasjon

Brukerdokumentasjon for Flyt

Presentasjon fra webinaret

Opptak av webinaret

Pdf-presentasjon fra webinaret

Arrangør og kursholder

Unit v/Christina K Elmar

Publisert 14. mars 2019 09:28 - Sist endret 20. mai 2019 15:52