Superbrukerkurs i Studentweb 3 og utdanningsplaner

Varighet

1 dag

Beskrivelse

Gjennomgang av Studentweb og nyheter i Studentweb 3.

Hovedfokus i gjennomgangen er utdanningsplaner i SW3. Mer spesifikt avanserte funksjoner og felt i FS som kan brukes ved bygging av emnekombinasjoner/utdanningsplaner og hvordan dette framkommer i SW3.

Kurset har som mål å vise frem funksjoner ut over de grunnleggende, og gi deltakerne tips til hvordan de kan utnytte flere funksjoner i både FS og SW3.

Eksempel på hva som vil bli gjennomgått på kurset er:

 • Generell gjennomgang av Studentweb 3
 • Utdanningsplaner i FS/emnekombinasjoner:
  • Bygging av emnekombinasjoner i flere nivåer enn to
  • Veivalg/studieretning
  • Emneprioritering
  • Gjenbruk av emnekombinasjoner i flere utdanningsplaner
  • Planelementer
  • Frie emnevalg
  • M.m.
 • Ny funksjonalitet i SW3 fortsatt under utvikling

Mål for kurset

Økt kunnskap om ny Studentweb og ny forståelse for administrasjon av emnekombinasjoner/utdanningsplaner i FS og Studentweb. Mer kunnskap om avanserte funksjoner i modulen Studieelementer i forhold til bygging av emnekombinasjoner og utdanningsplaner. Inspirasjon til utvidet og mer avansert bruk av FS og Studentweb.

Målgruppe

FS-superbrukere og personer med mye erfaring fra administrasjon av studieprogrammer/emner/emnekombinasjoner/utdanningsplaner i FS.

Forkunnskaper

Kjennskap til oppsett av Studentweb i FS og registrering av grunnlagsdata som vises i Studentweb. Det forutsettes det at deltakerne har god forståelse for den hierarkiske strukturen i bygging av emnekombinasjoner og for omsetting av lærestedets regelverk til funksjonalitet i FS.

Dokumentasjon

Kurspresentasjon vil bli delt ut på kurset.

Det er flere dokumenter fra brukerdokumentasjonen som ligger til grunn for dette kurset:

Publisert 12. jan. 2016 09:38 - Sist endret 18. mars 2016 14:21