Superbrukerkurs i Integrasjoner og webservice for dummies

Varighet:

1 dag

Beskrivelse:

Gjennomgang av ulike integrasjoner til og fra FS

Mål for kurset

Få oversikt over ulike integrasjoner, noe om virkemåte og konfigurasjon.

Målgruppe

FS-kontaktpersoner

Forkunnskaper

FS-kompetanse

Dokumentasjon


 

Publisert 11. jan. 2016 14:51 - Sist endret 28. apr. 2016 12:35