Superbrukerkurs i godkjenning og innpassing

Varighet

1 dag

Beskrivelse

Gjennomgang av modulen Godkjenningssaker

Mål for kurset

Få oversikt over ulike deler av godkjenningsmodulen, ulike typer innpassingssaker, resultatutveksling

Målgruppe

FS-brukere og saksbehandlere med erfaring fra administrasjon og saksbehandling av godkjenning av ekstern utdanning og individuelle utdanningsplaner og hvordan dette registreres i FS.

Forkunnskaper

God kompetanse innen administrasjon, saksbehandling og regelverk for behandling av godkjenning/innpassing samt registrering av slike saker i FS og bruk av FS generelt

Dokumentasjon

Godkjenning av ekstern utdanning

Publisert 31. okt. 2016 14:14 - Sist endret 28. mars 2022 22:57