Superbrukerkurs i Emneplanlegging på nett (EpN)

Varighet

1 dag

Beskrivelse

Gjennomgang av alle funksjonene i administrator-grensesnittet. Vise hvordan arbeidsflyten for vanlige brukere vil se ut.

Mål for kurset

Lære å administrere EpN. Hvordan komme i gang.

Målgruppe

Brukere som skal være administrator for EpN, og andre som ønsker innføring i hvordan systemet fungerer

Forkunnskaper

FS-kompetanse, kjenne til Emne Samlebilde. Før kurset må de som kommer meldes inn som administratorer i epn-demo, hvis de ikke er det fra før av.
Dette gjør du i feltet Annet i påmeldingsskjemaet

Dokumentasjon

http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/  

Publisert 31. okt. 2016 14:17