Møte i FS-Planleggingsgruppe

Nettmøte for å gjennomgå innkomne ønsker.

 


Innkalt

Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Erik Langbakk, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, OsloMet
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Henrik Røneid, HK
Lars Vemund Solerød, USN
Geir Vangen, Unit
Aune Moe, Unit 
Maria Segerkvist Kumle, Unit
 
 

Dagsorden

1. Gjennomgang av innkomne ønsker

Prioritering av ønsker gjøres i etterkant via Forms. 

Oversikt over saker (link)
Enkeltsaker (link)

Publisert 3. des. 2021 10:48 - Sist endret 3. des. 2021 12:35