Møte i FS-Planleggingsgruppe

 


Innkalt

Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Erik Langbakk, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Gro Christensen, OsloMet
Hans Jacob Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Henrik Røneid, HK
Knut Løvold, Unit
Marte Holhjem, Unit
Geir Vangen, Unit
Aune Moe, Unit 
Elisabeth Sellevoll Løkkebø, UiB (under sak 4)
Christina Elmar Croles, Unit (under sak 5)
 
 
 

Dagsorden

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

Møte 14. september 2020 (FS-20-029)

2. Referatsaker

Skriftlige referater vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat.

 1. Møter i Tjenesteråd for studieadministrative tjenester
 2. Møte i Fagutvalg for utdanning 2. november (ettersendes)
 3. Møte i STAR-gruppen 11. november (referat) - NB! referatet er ikke godkjent
 4. Møte i Digitaliseringsstyret 19. november (referat)

3. Orienteringssaker

Notat med informasjon (FS-20-003-13). Sakene vil kun bli tatt opp dersom det er spørsmål til det enkelte punkt.
Notatet inneholder informasjon om følgende saker:

 1. Nytt fra Unit
 2. Emrex, DigiRec og EDSSI
 3. Møte med Lånekassen 5. november
 4. Folkeregisteret og semesteradresser, møte 18. november 
 5. Møte med Politidirektoratet og Digitaliseringsdirektoratet om politiattester 19. november 
 6. Nytt digitalt kurs fra UiA

Muntlig orientering:

g.  Møte med Boligprodusentenes forening 25. november

4. Diskusjonssak/orienteringssak: Nytt IAM, felles prosedyrer

Orientering: Andreas Solberg, CTO, Uninett og UiB v/Elisabeth Sellevoll Løkkebø gir status for innføring av IAM ved UiB.
Presentasjon: IAM for studenter

Diskusjon: Det har med jevne mellomrom kommet inn ønsker om å kunne registrere flere brukernavn/e-postadresser pr person i FS, og disse har alltid vært avvist av Unit og Planleggingsgruppen. Vedlagt et eksempel på et slikt ønske innsendt av HINN (FS-17-004-27).
Unit ønsker å ta opp saken igjen og diskutere felles prosedyrer i lys av det arbeidet som gjøres i forbindelse med innføring av IAM.

5. Brukerinvolvering i utvikling og forvaltning av studieadministrative fellestjenester  

Starte en diskusjon om fremtidig brukerinvolvering. Saken ble diskutert i tjenesterådet 18. november. Unit innleder med å oppdatere fra diskusjonen fra møtet. (saksnotat)

6. Diskusjonssak: Bruk/visning av e-postadresse, tlf.nr og mobilnr. 

Saken ble tatt opp første gang på møte i Planleggingsgruppen i juni 2019 under sak 6d, der UiO ønsket å få fjernet ansattes private mobilnr fra rapporter FS754.001 Gjennomføringsfakta - emne. Det ble i den forbindelse konkludert med at Planleggingsgruppen bør på et senere tidspunkt ta en diskusjon rundt bruk/visning av e-postadresse, tlf.nr og mobilnr på generell basis.

7. FS-Kontaktforum 21.-22. oktober 2020 

Tilbakemeldinger vedrørende årets digitale utgave av Kontaktforumet (FS-20-006-10)

8. FS-Brukerforum 23.-24. mars 2021

To halve dager. Hvilke tema skal vi ha? (FS-20-003-14).
Nytt fra FS avholdes i forkant som et webinar.

9. Innkomne ønsker

 1. USN - Fagpersonweb: knapp for godkjenning av obligatoriske aktiviteter (FS-20-004-25)

 2. OsloMet - Etterutdanning: felt for J/N i tabellen KURSSPORSMAL (FS-20-004-26)

10. Diskusjonssak: Koding av språk basert på ISO-639-1

E-poster og SMSer som sendes fra FS må språkkodes, slik at visningen blir riktig etter UU-reglene (universell utforming) i de webapplikasjonene som viser de frem. Språkkodene må legges inn basert på ISO-639-1. Denne kodingen følger ikke vi i FS for språk, men dette er noe det burde ryddes opp i. Dersom det skal ryddes opp, må vi få avklart om vi skal følge ISO-639-1 (2-bokstavskode) eller ISO-639-2 (3-bokstavskode).
Har Planleggingsgruppen innspill til saken?

11. Møteplan våren 2021

 • Januar: 2 halve dager i uke 3 eller 4. Program for Brukerforum må spikres.

 • Mars/april: 25. mars (dagen etter Brukerforum, 2 timer før lunsj, 2 timer etter lunsj).
  Alternativt: etter påske (uke 14 eller 15)

 • Juni: Fysisk møte hvis mulig, lunsj-til-lunsj? Uke 24 eller 25.
  Alternativt: nettmøte 2 dager a 3 timer.

12. Forslag til webinarer våren 2021 

Notat med forslag, basert på ønsker fra institusjonene (FS-20-032)
Oversikt over ønsker vedrørende FS og Canvas (FS-20-032-b)

13. Eventuelt

Publisert 14. juli 2020 13:38 - Sist endret 8. jan. 2021 14:31