Møte i FS-Planleggingsgruppe

Møtested tirsdag: Møterom P469

Møtested onsdag: Møterom S742

Innkalt
Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Eli Vangen, NTNU
Gro Christensen, HiOA
Hans J. Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Ole Martin Nodenes, FSAT
Geir Vangen, FSAT (dag 1)
Aune Moe, FSAT
Myriam Massaoud, FSAT
Agnethe Sidselrud, FSAT (dag 1)
Kathy Foss Haugen , FSAT
Tina Lingjærde, FSAT
 
Dagsorden
 

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

 1. Møte 20.-21. juni 2016 (FS-16-029)

2. Referatsaker

 1. ​​Møte i ekspertgruppen for Vurderingsmodulen 29. august (muntlig)
 2. Møte i ekspertgruppen for Doktorgradsmodulen 31. august (muntlig)

3. Orienteringssaker

 1. Status fusjoner
 2. Status drift
 3. Emrex
 4. Erasmus Without Paper (EWP)
 5. Ny vitnemålsportal-tjeneste
 6. eID (europeisk ID)
 7. Studentbevisapp - oppgradering, generelle erfaringer
 8. Nettmøte om campusfunksjonalitet 24. august, oppfølging av møtet
 9. FS 20 år feires 19. oktober i Oslo
 10. Møte i rapporteringsgruppen, nedsatt av KD
 11. Møte i statistikkgruppen, nedsatt av KD
 12. GAUS-NOKUT
 13. RUST

4. Program FS-Kontaktforum 21.-23. november

Ferdigstille program (FS-16-027-1)

5. Brukermedvirkning: Planleggingsgruppen og ekspertgrupper

Oppfølging av gruppearbeidet på FS-Kontaktforum i København.

Notat om brukermedvirkning (FSAT-16-039)

Oversikt over Planleggingsgruppen og ekspertgrupper (FS-16-041)

Sammendrag av gruppearbeidet (FS-002-9)

Diskusjonssak om følgende punkter:

 • Mandat
 • Antall medlemmer
 • Gruppenes sammensetning
 • Oppnevningsperiode
 • Møteform

6. FS-Brukerforum 21.-22. mars 2017

Starte diskusjon om program. Hva skal vi ha: lynkurs, parallellsesjoner, andre former for presentasjon? Hvilke tema kan være aktuelle til våren?

Vi har reservert plenumssal for 200 deltakere, overnatting for 120 deltakere og grupperom på Thon Hotel Arena i Lillestrøm

Evaluering av FS-Brukerforum 2015 (FS-15-003-6b)

Innspill til program (FS-16-036-4)

7. Utveksling av person- og studentdata

Diskusjonssak.
HiB har sendt inn et ønske om tilrettelegging for datautveksling mellom læresteder (FS-16-004-40).
Det er behov for å diskutere hvordan utveksling av data skal foregå og hvordan gi innsyn i egne data til andre læresteder.

8. Arbeidsoppgaver 2017

Notat fra FSAT (FSAT-16-040).
Styret vedtar budsjett og prioritering av arbeidsoppgaver på møte 21. september. Innspill/kommentarer fra Planleggingsgruppen ønskes.

9. Gevinstrealisering

Diskusjonssak (FS-16-038).
I forbindelse med hovedprioriteringer og arbeidsoppgaver for 2017, ønsker styret at FSAT synliggjør hvilke prosjekter som gir mest avkastning for institusjonene. Styret ber om innspill fra Planleggingsgruppen på følgende:

 • Hva er en mest hensiktsmessig måte å måle gevinster for FSAT på?
 • Hva syns Planleggingsgruppen er de viktigste parametrene i hvordan synliggjøre gevinster?
 • Hvordan bør dette gjennomføres?

10. Innkomne ønsker

 1. NMBU - Rutine for resultatutveksling (FS-16-004-56)
 2. UiS - Varsel om klagesak i forbindelse med utstedelse av kvalifikasjon (FS-16-004-58)
 3. UiO - Automatisk sensurvarsel og kobling til Kontakt- og reservasjonsregisteret (FS-16-004-60)

11. Ønskelisten

 1. Gjennomgang av alle sakene på listen. Liste over alle saker (FS-16-004-2a) og detaljer vedr. sakene FS-16-004-2b)
 2. Prioritering av saker

12. Prosjektgruppe for ROMS

Mail fra FSAT v/Ole Martin Nodenes vedrørende opprettelse av en prosjektgruppe (FS-16-007-13)

13. Beregning av strykprosent

Henvendelse fra UiS (FS-16-007-12).

14. Eventuelt

 
Publisert 27. apr. 2016 15:02 - Sist endret 24. aug. 2017 13:26