Møte i FS-Planleggingsgruppe

Møtet starter med lunsj kl 12:00 og avsluttes dagen etter med lunsj kl 12:00.

Innkalt
Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Eli Vangen, NTNU
Gro Christensen, HiOA
Hans J. Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Ole Martin Nodenes, FSAT
Geir Vangen, FSAT
Marte Holhjem, FSAT
Aune Moe, FSAT
 
 
Dagsorden
 

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

 1. Møte 21. april 2016 (FS-16-019)

2. Referatsaker

 1. ​​Møte i styret for FSAT 15. juni (muntlig)
 2. Møte i ekspertgruppen for Undervisningsmodulen 11. mai (FS-16-030) ettersendes

3. Orienterings-/diskusjonssaker

 1. Status fusjoner
 2. Status drift
 3. Emrex
 4. Erasmus Without Paper (EWP)
 5. EDGRA
 6. Vitnemålsbanken
 7. BIBSYS, anskaffelse av pensumlistesystem
 8. eID (europeisk ID)
 9. Studentbevisapp
 10. Arkivsystem, prosjekt for å utvide fs-integrasjonen mot public 360
 11. Studentsamskipnader, nytt grensesnitt
 12. Status digitalt signert karakterutskrift og digital post

4. Ekspertgruppe for STAR

Notat fra FSAT (FS-16-028)

5. Utkast til program FS-Kontaktforum 21.-23. november

Diskutere program (FS-16-027-1)
Gjennomgang av resultat fra evaluering av vårens Kontaktforum (FS-16-002-8a) og (FS-16-002-8b)
Sammendrag av gruppearbeidet om brukermedvirkning (FS-16-002-9

6. Innkomne ønsker

 1. UiO - FS408.001 Oppretting av und.enheter, felt for dato og klokkeslett (FS-16-004-33)
 2. UiO - Vurderingskombinasjon samlebilde, flere ekvivalente kombinasjoner (FS-16-004-39)
 3. HiB - Utveksling av person- og studentdata (FS-16-004-40)
 4. NTNU - Rapport FS170.001 Søkere til innreisende utveksling (FS-16-004-41)
 5. UiO - Søknad samlebilde, fane Grunnutdanning, søke på land (FS-16-004-42)
 6. NTNU - FS009.002 Webapplikasjon-diagnose bakgrunnsdata, kjøre for sted og/eller studieprogram (FS-16-004-43)
 7. UiS - Nytt samlebilde for alle tekster og felt som tilhører vitnemål/DS (FS-16-004-44)
 8. UiB - FS803.001 Eksternt studium-personrapport (FS-16-004-47)
 9. UiB - Default tekst pkt 6.1 i DS (FS-16-004-48)
 10. HiOA - Privilegier tabell Søknadshistorikk (FS-16-004-52)
 11. UiO - Bilde Utvekslingsperson og rapport FS270.001 Utvekslingspersoner, informasjon om utvekslingspersoner på studieretningsnivå (FS-16-004-53)

7. Behov for campusfunksjonalitet i FS

Sak 5e fra møte i Planleggingsgruppen 21. april: Undertegnelsessted (FS-16-004-32)
Sak 8 fra møte i Planleggingsgruppen 21. april: Merking av geografisk sted i FS (FS-16-004-26)
Høringssak fra FSAT (FS-16-023)
Høringssvar fra HSN (FS-16-032-1)
Høringssvar fra UiT (FS-16-032-2)
Høringssvar fra VID (FS-16-032-3)
Høringssvar fra HiOA (FS-16-032-4)
Sammendrag av høringssvar (FS-16-032-5)

8. Forslag til kursplan for høsten 2016

Notat fra FSAT(FS-16-033). Forslag er satt opp ihht resultat fra en høringsrunde.

9. Resultatutveksling knyttet til opptak

Henvendelse fra NTNU (FS-16-007-7)

10. Semesterkvitteringer

Henvendelse fra NTNU (FS-16-007-6a)
Rapport FS352.001 Semesterkvittering (FS-16-007-6b)

11. Eventuelt

 
Publisert 30. nov. 2015 11:37 - Sist endret 23. aug. 2016 09:47