Møte i FS-Planleggingsgruppe

Innkalt
Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Eli Vangen, NTNU
Gro Christensen, HiOA
Hans J. Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Ole Martin Nodenes, FSAT
Geir Vangen, FSAT
Knut Løvold, FSAT
Aune Moe, FSAT
 
 
Dagsorden
 

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

 1. Møte 26. januar 2016 (FS-16-012)

2. Referatsaker

 1. ​​Møte i styret for FSAT 3. mars (FSAT-16-034)
 2. Møte i ekspertgruppen for Undervisningsmodulen 15. februar (FS-16-013)

3. Orienterings-/diskusjonssaker

 1. Status fusjoner
 2. Status drift
 3. Emrex
 4. Erasmus Without Paper (EWP)
 5. EDGRA
 6. Vitnemålsbanken
 7. FSAT
 8. eID (europeisk ID)
 9. Studentbevisapp

4. FS-Kontaktforum 19.-20. april

Kort evaluering

5. Innkomne ønsker

 1. HiOA - FS002.001 Innlasting av felleskoder (FS-16-004-22)
 2. HiOA - FS555.002 Godkjenningsliste, obligatoriske aktiviteter for vurderingsmeldinger (FS-16-004-23)
 3. NTNU - Rettighetsrolle FS_DS (FS-16-004-24)
 4. UiT - Obligatorisk valg av eksamenssted i Studentweb (FS-16-004-29)
 5. UiT - Undertegnelsessted knytter til undertegner, bilde Saksbehandler, rapport FS600.001 Karakterutskrift (FS-16-004-32)
 6. UiT - Ugyldiggjøring av kvalifikasjon (FS-16-004-34)
 7. FSAT - Filtrering på utdanningsland (FS-16-004-35)
 8. UiS - FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll (FS-16-004-36)
 9. NTNU - Konverteringsregel kvalifikasjonsprotokoll
  Mail datert 7. april (FS-16-004-37a)
  Mail datert 5. februar (FS-16-004-37b)
  Tabell Konverteringsregel (FS-16-004-37c)
 10. NTNU - Planleggingsmerke emnekombinasjon (FS-16-004-38)

6. Emnekombinasjon samlebilde

Sak fra ekspertgruppen for Undervisningsmodulen:
Emnekombinasjon samlebilde, visning av emner som går over flere terminer (se referat fra gruppens møte, FS-16-013, sak 6 Eventuelt.

7. Omskriving av BAS

Notat fra FSAT (FS-16-018)

8. Merking av geografisk sted i FS

Oppfølging av sak 5 i referat fra møte i Planleggingsgruppen i januar (FS-16-012).
Innsendt sak fra NTNU (FS-16-004-26)


Struktur for Campus ble innført til versjon 7.9 av FS. Funksjonalitet for denne kommer utover året, antakelig til rapportering på campus fra oktober 2016.

Tilbakemelding fra NTNU 11.03.16:
NTNU venter med å legge inn koder og å ta i bruk dette inntil vi får avklart bruk. Saken bør tas på neste møte i Planleggingsgruppen.

9. Registrering av UNIS-emner

Oppfølging av sak 10 i referat fra møte i Planleggingsgruppen i januar (FS-16-012).
Mail fra NTNU (FS-16-007-4)
Diplom (FS-16-007-4a)

10. Møteplan høsten 2016

Når: Vi foreslår et 2-dagers møte i starten av september og et 2-dagers møte i slutten av oktober/begynnelsen av november.

Hvor: Fastsette sted for høstens møter

Er det noen spesielle datoer vi bør unngå i høst?

11. Eventuelt

 
Publisert 30. nov. 2015 11:36 - Sist endret 15. juni 2016 14:04