Rapport fra innhenting av informasjon om fellesgrader og samarbeidsprogrammer

Nedenfor er en webrapport som viser alle svar som ble avgitt i forbindelse med undersøkelsen som ble sendt ut til alle FS-institusjonene høsten 2015.

Publisert 12. jan. 2016 11:49