Møte i FS-Planleggingsgruppe

Innkalt
Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Eli Vangen, NTNU
Gro Christensen, HiOA
Hans J. Berntsen, HSN
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Ole Martin Nodenes, FSAT
Geir Vangen, FSAT
Kathy Foss Haugen, FSAT
Tina Lingjærde, FSAT
Agnethe Sidselrud, FSAT
Aune Moe, FSAT
 
 
Dagsorden
 

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

 1. Møte10.-11. november 2015 (FS-15-091)

2. Referatsaker

 1. ​​Møte i styret for FSAT 17. desember (FSAT-15-154)
 2. Møte om Betalingsmodulen i FS 25. november (FS-15-093)
 3. Møte i ekspertgruppen for Undervisningsmodulen 15. desember (FS-15-095)

3. Orienterings-/diskusjonssaker

 1. Status fusjoner
 2. Status drift
 3. Emrex
 4. Erasmus Without Paper (EWP)
 5. STAR
 6. Vitnemålsbanken
 7. FSAT

4. FS-Kontaktforum våren 2016

Ferdigstille program og diskutere innhold for det enkelte tema (FS-16-002-1)

5. Innkomne ønsker

 1. UiO - Rangeringslikhetstype (sak 5e fra november-møtet) (FS-15-005-39)
 2. HiOA - Bilde Utvekslingsperson og eksternstudium - vise antall rader (FS-16-004-1)
 3. HiOA - Rutine FS206.003 Frafall av krav (FS-16-004-3)
 4. NMBU - Rutine FS200.011 Regenerering av infotekster (FS-16-004-4)
 5. NMBU - Nytt bilde i studieelementer (FS-16-004-5)
 6. UTGÅR, er gjort til FS7.9. NTNU - Emnekombinasjon samlebilde (FS-16-004-6)
 7. UTGÅR, er gjort til FS7.9. UiB - Rapport FS504.001 Brev til eksamensvakt (FS-16-004-8)
 8. UiO - Rutine FS408.001 Oppretting av undervisningsenheter (FS-16-)004-9)
 9. UTGÅR, er gjort til FS7.9. UiO -Rapport FS580.001 Resultatfordeling vurderingsenhet (FS-16-004-10)
 10. UiS - Bilde Forkunnskapskrav, rapport FS526.001, rutine FS515.001 (FS-16-004-11)
 11. UiS - Studieprogram samlebilde, fane Kvalifikasjon (FS-16-004-12)
 12. UiS - Studieprogram samlebilde, fane Emne og Emne samlebilde, fane Studieprogram (FS-16-004-13)
 13. UiS - Fagperson samlebilde, fane Personrolle (FS-16-004-14)
 14. UTGÅR, er gjort til FS7.9. HSH - Rapport FS201.005 og FS207.001 (FS-16-004-17)
 15. NTNU - FS214.001 Send e-post (FS-16-004-18)
 16. UiA - Utenlandske studenter med feil fødselsdato (sak fra november-møtet) (FS-16-004-19)
 17. NMBU - FS202.001 Fagperson (FS-16-004-20)
 18. NTNU - Campusmerking (FS-16-004-21)
 19. UiO - Eksport av fnr til BIBSYS (FS-16-004-16)

6. Ønskelisten

Gjennomgang og prioritering av alle innkomne ønsker

 1. Oversikt ønskelisten (FS-16-006-1a)
 2. Ønskelisten pr. 11. januar 2016 (FS-16-006-1b)

7. Høringssvar om bruk av fellesgrader

Oppsummering og forslag til videre utredning (FS-15-096-3)

Webrapport

8. Fusjoner og registrering av eksterne studier

Notat fra Sven Erik Sivertsen, NTNU. Se referat fra november-møtet, sak 13a Eventuelt. (FS-16-007-1)

9. Ekspertgruppe for Undervisningsmodulen

Oppnevne nye medlemmer (FS-16-008)

10. UNIS og registrering av eksternstudium

Sak fra NTNU (FS-16-007-2)

10. Eventuelt

 
Publisert 30. nov. 2015 11:36 - Sist endret 15. juni 2016 14:05