Møte i FS-Planleggingsgruppe

Innkalt
Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Eli Vangen, HiST
Gro Christensen, HiOA
Hans J. Berntsen, HiT
Sven Petter Myhr Næss, NMH
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Ole Martin Nodenes, FSAT
Geir Vangen, FSAT
Kathy Foss Haugen, FSAT
Tina Lingjærde, FSAT
Aune Moe, FSAT
 
 
Dagsorden
 

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

 1. Møte 17.-18. juni (FS-15-068)

2. Referatsaker

 1. ​​Møte i styret for FSAT 18. juni (FSAT-15-068)

3. Orienterings-/diskusjonssaker

 1. Status organisering av FSAT
 2. Status fusjoner
 3. Status semesterkvitteringsapp
 4. Status ny Studentweb og Søknadsweb
 5. STAR
 6. SO 3.0
 7. Erasmus Without Paper (EWP)
 8. Oppmøteregistrering

4. FS-Kontaktforum våren 2016

Starte arbeidet med program (FS-15-007-1)
Evaluering FS-Kontaktforum høsten 2014 (FS-14-050-10-1)

5. Status arbeidsoppgaver 2015

6. Innkomne ønsker

 1. HBV - Bygnings- og rominformasjon datauttrekk FSWS BAS (FS-15-005-23)
 2. HBV - Lisensinformasjon for studenter og studieprogram datauttrekk FSWS BAS (FS-15-005-24)
 3. UiB - Flere nus-koder på studieprogram (FS-15-005-26) + (FS-15-005-26a)
 4. UiO - Bilde Kandidatnummereringstype, umiddelbar automatisk kandidatnummerering (FS-15-005-27)
 5. UiS - Forkunnskapskrav, gyldig periode (FS-15-005-28)
 6. NMBU - Rutine FS200.015 Publisering av emner og studieprogram, kopiere verdier fra tidligere år (FS-15-005-29)
 7. UiB og UiO - Rapport FS670.001 Vitnemålsdokumenter, egen variant for fellesgrader (FS-15-005-30)
 8. UiS - Trekke ut url for studieprogram til utdanning.no (FS-15-005-31)
 9. UiO - Forkunnskapskrav kurs i HMS (FS-15-005-32)
 10. NMBU - Eksterne resultater uten årstall (FS-15-005-33)
 11. UiO - Studentbevisapp, studentnr som strekkode (FS-15-005-34)

7. Ønskelisten

 1. Gjennomgang av alle sakene på listen
  Oversikt over saker (FS-15-011-2a)
  Ønskelisten pr 15.08.2015 (FS-15-011-2b)
   
 2. Prioritering av saker

8. EMREX

Status,seminar i København 26. oktober,  Field Trial i 2016

9. Dokumentarkiv

Vedlagte notat skal tas med til gruppearbeid på Opptaksseminaret (FS-15-069)

10. Digital postkasse

Oppfølging av saken. Diskutere bruk av digital postkasse i FS.
Difis presentasjon fra FS-Brukerforum april 2015

11. EpN

Forberedelser for videreutvikling av EpN.

12. Import av sensur i FS

Notat fra FSAT (FS-15-012-14)
Mail fra Sven Erik Sivertsen, NTNU (FS-15-012-14a)
Juridisk vurdering vedr. digital vurdering og eksamen (FS-15-012-14b) Ikke inkludert i samlefila
Side 51 Juridisk vurdering (FS-15-012-14c)

13. Eventuelt

 
Publisert 20. apr. 2015 12:38 - Sist endret 1. okt. 2015 13:22