Møte i FS-Planleggingsgruppe

Innkalt
Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Lena Finseth, UiO
Eli Vangen, HiST
Gro Christensen, HiOA
Hans J. Berntsen, HiT
Sven Petter Myhr Næss, NMH
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Ole Martin Nodenes, FSAT
Geir Vangen, FSAT
Kathy Foss Haugen, FSAT
Agnethe Sidselrud, FSAT
Aune Moe, FSAT
 
 
Dagsorden
 

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

 1. Møte 2.-3. september (FS-15-072)

2. Referatsaker

 1. ​​Møte i styret for FSAT 9. september (FSAT-15-098)
 2. Møte i styret for FSAT 15. oktober (FSAT-15-121)
 3. Møte i prosjektgruppen for Fagpersonweb 18. oktober (FS-15-078)
 4. Møte i ekspertgruppen for Undervisningsmodulen 24. september (FS-15-081)
 5. Møte i ekspertgruppen for Doktorgradsmodulen 13. oktober (FS-15-088)
 6. Møte i ekspertgruppen for Studentweb 20. oktober
 7. Møte i STAR-gruppen 30. oktober

3. Orienterings-/diskusjonssaker

 1. Status fusjoner
 2. Status drift
 3. Erasmus Without Paper (EWP)
 4. Oppmøteregistrering
 5. Emrex
 6. Tertialrapport 2. tertial 2015
 7. Status Tableau
 8. Møte med Difi om digitalt førstevalg 8. oktober

4. FS-Kontaktforum våren 2016

Fortsette arbeidet med program (FS-15-007-5)

5. Innkomne ønsker

 1. NMBU - Kolonneoverskrift, rapport FS192.002 Fordeling fylke, alder, kjønn (FS-15-005-35)
 2. NMBU - Maks størrelse ved opplasting av bilder til Student samlebilde, bildebehandling (FS-15-005-36)
 3. NMBU - Øke lengden på felt for fornavn i rutiner, rapporter og bilder (FS-15-005-37)
 4. NTNU - Funksjonalitet for navnehistorikk i bilde Kvalifikasjon (FS-15-005-38)
 5. UiO - Ny rangeringslikhetstype i bilde Rangeringslikhetstype (FS-15-005-39)
 6. HiB - Kopiere infotekster i utvekslingsprogram (FS-15-005-40)
 7. UiO - Summering av alle kolonner i FS579.002 Klage og begrunnelse (FS-15-005-41)
 8. UiO - Nedtrekksmeny i bilde Person/Student (FS-15-005-42)
 9. HSH - Nytt datafelt i eksporten fra BAS til FS (FS-15-005-43)
 10. HSH -Nytt parameter for uttrekk til Fronter (FS-15-005-44)
 11. UiO - Datofelter i Fagperson samlebilde (FS-015-005-45)
6. Ekspertgruppe for EpN

Oppnevne nye medlemmer, oppdatere mandat for gruppen (FS-15-012-16) og (FS-15-012-16b)

7. Forslag til kursplan for våren 2016

Forslag fra FSAT (FS-15-084)

8. Forslag til møteplan våren 2016

 • Uke 4, forslag til sted. FSATs lokaler på Majorstua
 • Torsdag 21. april, sted: København
 • Mandag 20. juni (uke 25), sted: forslag ønskes

9. Samtykke om bruk av bilder i FS

Til diskusjon (FS-15-012-19)

10. Informasjon Felles låneregister

Innsendt av Høgskolen i Lillehammer. Til diskusjon. (FS-15-012-15)

11. Integrasjon mot EmWeb

Innsendt av Høgskolen i Nord-Trøndelag (FS-15-012-17). Se også www.emweb.no

12. Forkurs ingeniører

Mail fra Lånekassen, forslag til vektingstype  (FS-15-012-18).

13. Eventuelt

 
Publisert 20. apr. 2015 12:39 - Sist endret 30. nov. 2015 12:24