Møte i FS-Planleggingsgruppe

Kommunikasjon:

Alle østgående metrobusser (M1, M2, M3 og M4) som går fra Tollbodgata/Elvegata (blå markør) passerer UiA (rød markør).

Gangavstand fra Scandic Bystranda (grønn markør) til universitetet er 2,2 km.

Flybussen har også holdeplass ved universitetet i begge retninger.

Klikk her for å se kart over området

Møterom:

Ta heis eller trapp til 3. etg i A-blokka og gå over gangbrua til D-bygget.

 

Innkalt
Espen Kristensen, UiT
Øystein Ørnegård, UiB
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Tor Erga, UiS
Dag Olav Nilsen, UiA
Pål Megaard, UiO
Eli Vangen, HiST
Gro Christensen, HiOA
Hans J. Berntsen, HiT
Sven Petter Myhr Næss, NMH
Marit Vartdal Engeseth, HVO
Agnethe Sidselrud, FSAT
Geir Vangen, FSAT
Ole Martin Nodenes, FSAT
Adelheid Mortensen Huuse, FSAT
 
 
 
Dagsorden
 

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen og oppfølgingssaker 

 1. Møte 4.-5. februar (FS-15-036)

2. Referatsaker

 1. ​​Møte i styret for FSAT 23. april (FSAT-15-043)
 2. Møte i ekspertgruppen forStudentweb 6. mai (FS-15-048)
 3. Møte i ekspertgruppen for STAR 11.-12. mai (FS-15-049)
 4. Møte i ekspertgruppen for GAUS og Godkjenningssaker 2. juni (FS-15-057)

3. Orienterings-/diskusjonssaker

 1. Emrex
 2. NordForum 28.-29. mai
 3. EUNIS 10.-12. juni
 4. Status fusjoner
 5. Strukturmeldingen
 6. Dialogmøte med KD 24. april
 7. Status nye FS-institusjoner
 8. Status semesterkvitteringsapp
 9. Status innføring av ny Studentweb og Søknadsweb

4. Integrasjoner mellom Lånekassen og FS

Notat fra FSAT (FS-15-045)

5. Rutiner for behandling av forkursstudenter

Notat (FS-15-056)
Høringssak (FS-15-030)
Nasjonal plan fra UHR (FS-15-030b)


Mottatte høringssvar:
Høgskolen i Telemark (FS-15-030-1)
Universitetet i Stavanger (FS-15-030-2)
UiT Norges arktiske universitet (FS-15-030-3)
Høgskolen i Østfold (FS-15-030-4)
Høgskolen i Sør-Trøndelag (FS-15-030-5)
Høgskolen i Ålesund (FS-15-030-6)
Høgskolen i Oslo og Akershus (FS-15-030-7)

6. Digital postkasse

Diskusjonssak. Se sak 12j, referat fra møte i Planleggingsgruppen februar 2015.

7. Innkomne ønsker

 1. HiOA - FS581.002 Studiepoengstatistikk pr emne-nivåfordelt og FS581.003 Studiepoengproduksjon-sted/terminfordelt (FS-15-005-18)
 2. HVO - Emne samlebilde, innføre felt for status utgått (FS-15-005-20)
 3. UiN - FS200.040 Vurderingsinformasjon i uttrekket "emne" i studinfo2 (FS-15-005-21)
 4. UiS - Flere felt for url på emne og studieprogram (FS-15-005-22)

8. FS-Kontaktforum våren 2016

Fastsette ny dato våren 2016. Vi foreslår at forumet holdes i slutten av april. Sted: København.

9. FS 20 år høsten 2016

Vi skal holde et jubileumsarrangement med faglig innhold, litt mimring, og avslutte med middag. Vi ønsker at Planleggingsgruppen hjelper oss med programmet, ev. foreslår noen som kan bidra til å lage et godt program.
Arrangementet vil holdes i Oslo, men dato må fastsettes. Når passer det best i høstsemesteret?

Notat fra FSAT (FS-012-11)

10. Rutiner for behandling av informasjon om studenter med behov for konfidensialitet

Planlegge videre arbeid med oppfølging av sesjonen på FS-Brukerforum.
Notat (FS-15-060)
Notat til påmeldte til sesjonen (FS-15-060-1)
Tilbakemelding: Mail-1 fra UiO v/Lena Finseth (FS-15-060-2)
Tilbakemelding: Notat fra UiO v/Lena Finseth (FS-15-060-3)
Tilbakemelding: Mail-2 fra UiO v/Kari Henriksen (FS-15-060-4)
Tilbakemelding: Notat fra UiO v/Kari Henriksen (FS-15-060-5)

11. FS-integrasjon mot Alumnisystemer

Ønsket om integrasjon mot Alumni har fått prioritet 1. Ønsket har vist seg å være en del mer omfattende enn tidligere antatt. Vi tar en liten diskusjon om denne saken.

12. Oppgraderinger og ekstra overvåkning av databasene

Notat fra FSAT (FS-15-058).
Diskutere behov og retningslinjer for installasjon av oppgraderinger og overvåkning av databaser.

13. RUST og identifisering av studenter

Gjennomgang av svaret fra Datatilsynet (FS-15-012-12)

14. Opprettelse av arbeidsgruppe for ny Fagpersonweb

Notat fra FSAT (FS-15-052)

15. Intern og ekstern epost-adresse i FS

Oppfølging av sak 12c, referat fra møte i Planleggingsgruppen 16. april (FS-15-012-10)

16. Rapportering til DBH

Rapportering som utarbeides manuelt ved institusjonene for rapportering til DBH (se oppfølgingssak 3/14 i referatet
Notat (FS-15-061)

17. Eventuelt

 
Publisert 21. okt. 2014 13:43 - Sist endret 1. sep. 2015 10:06