FS Planleggingsgruppe

FS Planleggingsgruppe har normalt fem møter i året.

FS Planleggingsgruppe består av utvalgte personer fra utvalgte institusjoner.

Kommende møter

Tid og sted: 22. jan. 2019 10:00 - 23. jan. 2019 15:00, Unit, Oslo
Tid og sted: 4. apr. 2019 09:00 - 15:00, Vestlandet
Tid og sted: 18. juni 2019 10:00 - 19. juni 2019 15:00, Oslo