FS Planleggingsgruppe

FS Planleggingsgruppe har normalt fem møter i året.

FS Planleggingsgruppe består av utvalgte personer fra utvalgte institusjoner.

Kommende møter

Tid og sted: 10. juni 2020 12:0015:00, Nettmøte
Tid og sted: 11. juni 2020 12:0015:00, Nettmøte

Avholdes dersom vi ikke blir ferdig dagen før.