FS Planleggingsgruppe

FS Planleggingsgruppe har normalt fem møter i året.

FS Planleggingsgruppe består av utvalgte personer fra utvalgte institusjoner.

Kommende møter

Tid og sted: 18. juni 2019 10:00 - 16:00, OsloMet, Pilestredet 46, kk-senteret, rom PA311 (3. etg.)
Tid og sted: 19. juni 2019 09:00 - 15:00, Høyskolen Kristiania, Prinsens gate 7-9, P-fløyen, rom P2-02 (2. etg.)