Høring: Brexit, FS og lokale opptak

Det er uavklart hva slags regler som vil gjelde for studentutveksling mellom Storbritannia og Norge fra nyttår av, men inntil videre er situasjonen den at det ikke finnes noen avtale etter nyttår.
Men opptakene som skal gi plass for søkere begynner straks.

Fordi det nå ikke lenger finnes noen gjeldende avtale med UK må studenter derfra ha oppholdstillatelse og godkjent finansiering. Følgelig må søkerne fra landnr 139 - Storbritannia og Nord-Irland - nå behandles som "resten av verden".

Derfor er det ønsket at landnummer 139 - Storbritannia og Nord-Irland får verdien N i fs.land.status_eos nå, og får beholde den verdien inntil det eventuelt bestemmes noe annet."

 

Er det enighet om å gjøre denne endringen for Storbritania? Det er viktig at også opptakssiden blir involvert her.

 

Informasjon om høringen er tilgjengelig for FS-kontakter på Agora.

Publisert 23. sep. 2020 10:06 - Sist endret 23. sep. 2020 10:06