Høring: Dokumentstørrelse vitnemål og DS

Unit har fått inn flere henvendelser hvor det viser seg at store dokumenter generert i FS (hovedsakelig diploma supplement) hindrer visning av resultater i Vitnemålsportalen (VP). Unit er derfor i gang med nødvendige utredninger. I den sammenheng er det behov med informasjon fra institusjonene om dagens praksis.

Det har kommet inn ønske om å tilrettelegge for nye søknadstyper (permisjon, tilrettelegging og sluttmelding) i Studentweb. I den anledning er vi i gang med nødvendige utredninger. Vi trenger i den sammenheng informasjon fra institusjonene om dagens praksis.

Informasjon om høringen er tilgjengelig for FS-kontakter på Agora.

Publisert 14. sep. 2020 13:18 - Sist endret 14. sep. 2020 13:42