Program FS-Kontaktforum 21.-22.10.2020

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer til programmet.

 

Program FS-Kontaktforum 21. - 22.10.2020

 

Klikk her for utskriftsvennlig versjon
Oppdatert pr. 16.10.2020
Onsdag 21. oktober
09:00 - 09:30 Innlogging åpner. Mingling - ta en kaffekopp og en prat med kolleger
09:30 - 09:40

Velkommen  - praktiske opplysninger m.m.
Fungerende seksjonssjef Marte Holhjem

09:45 - 10:00

Det nye Tjenesterådet for studieadministrasjon, brukermedvirkning m.m.
Leder av Tjenesterådet, avdelingsdirektør Heidi Adolfsen, UiT

10:00- 10:15 Veikart, nyutvikling av FS, arbeidsoppgaver 2021
Avdelingsdirektør for utdanningstjenester,Terje Mørland, Unit
10:15 - 10:25 Pause 10 min
10:25 - 11:10

Erfaringsutveksling om tallgrunnlag og statistikk som oversendes til media
Institusjonene får mange henvendelser fra media som ønsker ulike typer statistikk. Det tas da ikke alltid utgangspunkt i de samme dataene. Media sammenligner ofte informasjonen de får fra ulike institusjoner, uten at grunnlaget egentlig er fullt ut sammenlignbart. Hvordan kan vi få til en god løsning rundt dette?

Innspill fra institusjonene

 

Diskusjonsgrupper

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

Ledes av: 
Andrea Kjellevold Sleire, HVL og Espen Kristensen, UiT

Ledes av:
Annette Øyen, HiØ og
Svein Ivar Halvorsen, HiMolde 

Ledes av:
Simon Friis Larsen, KRUS  og Per Hjellen, FIH

 1. OsloMet
 2. NTNU
 3. UiB
 4. UiO
 5. UiA
 6. UiS
 7. UiT
 8. USN
 9. HVL
 10. HINN
 11. Nord
 1. NBMU
 2. NHH
 3. HiØ
 4. HK
 5. VID
 6. PHS
 7. HVO
 8. NLA
 9. HiMolde
 10. Forsvaret
 1. Ansgarskolen
 2. Fjellhaug
 3. DMMH
 4. LDH
 5. MF
 6. KRUS
 7. KHiO
 8. SH
 9. NMH
 10. NIH
 11. AHO
 12. Unis
 13. Noroff

 

11:10 - 11:25 Pause 15 min
11:25 - 12:00 Arbeidslivsportalen
Status, fremdrift, planer
Senioringeniør Knut Løvold, Unit

Unit vil arrangere et webinar 19. oktober kl 12-14. Tema: Å ta i bruk ALP.
Torsdag 22. oktober
09:00 - 09:05 Oppstart  - Praktiske opplysninger
Fungerende seksjonssjef Marte Holhjem
09:05 - 09:25

Det nye Folkeregisteret
Presentasjon av nytt folkeregister. Hva skal Unit gjøre i forbindelse med nytt folkeregister, vasking av data.
Produktleder Folkeregister Roar Sellevoll og underdirektør Delingstjenester Erling Øverland, Skattedirektoratet samt fagdirektør Geir Vangen, Unit

09:30 - 09:55 Prosjektet Ny i Norge - Automatisering av studiesaker
Peder Omenaas og Unn Alida Svendsen Sandvik, UDI
10:00 - 10:15 Håndtering av sensitiv informasjon
Seniorrådgiver Per Gunnar Hillesøy, UiB
10:15 - 10:30 Pause 15min

10:30- 11:15

Erfaringsutveksling om henvendelser fra eksterne aktører med ønske om ulike typer informasjon om studenter
Hvordan håndterer din institusjon denne type informasjon? Hvilken policy gjelder? osv.

Innspill fra institusjonene

 

Diskusjonsgrupper

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3
Ledes av:
Lena Finseth, UiO og
Bente Duun, Nord
Ledes av:
Håkon Lindberg, FH og
Linda Novak, VID
Ledes av: 
Anne Lise Mølmann, DMMH og
Rune Vik, MF
 1. OsloMet
 2. NTNU
 3. UiB
 4. UiO
 5. UiA
 6. UiS
 7. UiT
 8. USN
 9. HVL
 10. HINN
 11. Nord
 1. NBMU
 2. NHH
 3. HiØ
 4. HK
 5. VID
 6. PHS
 7. HVO
 8. NLA
 9. HiMolde
 10. Forsvaret
 1. Ansgarskolen
 2. Fjellhaug
 3. DMMH
 4. LDH
 5. MF
 6. KRUS
 7. KHiO
 8. SH
 9. NMH
 10. NIH
 11. AHO
 12. Unis
 13. Noroff
11:15- 11:25 Pause 10 min
11:25- 11:40 Status digitalisering av vitnemål
Fagdirektør Geir Vangen, Unit
11:45 - 12:00 Workshop: Infotekster i Vitnemålsportalen - hvorfor er det så få som har skrudd det på og hvilke erfaringer har de som har skrudd det på, gjort seg?
Senioringeniør Jan Erik Johansen, Unit

 

Publisert 18. sep. 2020 14:19 - Sist endret 5. nov. 2020 08:31