Program

Program FS-Kontaktforum 2.-3. april 2019
Mandag 1. april 
Fra kl 15:00 Innsjekking på Solstrand Hotel 
Det er ikke satt opp felles middag denne dagen. Det er spisesteder i Os sentrum, f.eks. Havnechefen, og på hotellet. Alternativt kan man melde seg på ølsmaking inkl. enkel matservering (tacos). Mer informasjon om dette i påmeldingsskjemaet som dere vil få sendt pr e-post.
Tirsdag 2. april
09:00-09:15 Oppstart v/ Marte Holhjem - velkommen, praktiske opplysninger og kort presentasjonsrunde  
09:15-09:45

Strategiarbeid ved Unit v/Kathy Foss Haugen, Unit - Status for handlingsplaner for utdanningsområdet, veikart for fremtidens studieadministrative systemer og samarbeid med sektoren

 
09:45-10:15 Arbeidslivsportalen v/Sven Petter Myhr Næss, Unit - Status fra prosjektet  
10:15-10:45 Kaffepause  
10:45- 12:00 Nytt fra FS v/Geir Vangen, Unit - Ny Undervisningsmodul, NOKUT-vedtak i GAUS, søknadsmodulen i Studentweb m.m.  
12:00- 13:00 Lunsj  
13:00- 13:30 Informasjon fra BOTT v/Christen Soleim, UiB - Informasjon om anbudskonkurransen til BOTT knyttet til sak og arkiv samt informasjon om fremtidige planer på området studieadministrasjon  
13:30- 14:15 Robotisering v/Gunhild Raunsgård, HVL, Nina Fox, UiB og USIT via Skype  - Hva er robotisering? Erfaringer fra institusjonene. Innlegg fra USIT om muligheter for felles løsning for sektoren  
14:15- 14:45 Kaffepause  
14:45-15:00 Orientering om Fagskoleprosjektet v/Kathy Foss Haugen, Unit  
15:00-16:00 Spørretimen, FS-tips, generell informasjon - Vi gjennomgår spørsmål som er sendt inn og ev. spørsmål som stilles i plenum m.m.  
19:30 Felles middag   
Onsdag 3. april
09:00- 09:15 Oppstart v/ Marte Holhjem - Praktiske opplysninger  
09:15- 09:45

EpN v/Myriam Jensvold Massaoud, Unit - Presentasjon og status for vurderingsfunksjonalitet

 
09:45- 10:05 Ny EVUweb v/Kjetil Røse Høybråten, Unit - Presentasjon og status  
10:05- 10:30 Risikoanalyse v/Asbjørn Thorsen og Øivind Høiem, Unit  - Praktisk vinkling med kort innføring og anbefaling for når og hvordan ROS-analyse skal gjennomføres  
10:30- 10:45 Kaffepause  
10:45- 11:15 Gjennomgang av klage og begrunnelse i ulike systemer v/Tor Erga, UiS og Knut Løvold, Unit  
11:15 - 11:50 Spørretimen, FS-tips, generell informasjon - Vi gjennomgår spørsmål som er sendt inn og ev. spørsmål som stilles i plenum m-m. Vi får hjelp av vår sikkerhetsansvarlige til spørsmål vedr. IT og sikkerhet.  
11:50 - 12:00 Oppsummering v/ Marte Holhjem  
12:00- 13:00 Lunsj  
13:00   Hjemreise - Felles busstransport til flyplassen. Estimert reisetid til Flesland: 45 min.  

 

Publisert 20. feb. 2019 09:03 - Sist endret 29. mars 2019 10:39