Program

Møterommet Holmenkollen ligger i hotellets Plaza Panorama i 33. etg. 

Vi tar forbehold om at det kan komme noen endringer til programmet.

Oppdatert pr 14.10.2019

 

 

Program FS-Kontaktforum 16. - 17.10.2019

Møterom Holmenkollen i Plaza Panorama, 33. etg., Radisson Blu Plaza hotell, Oslo

Klikk her for utskriftsvennlig versjon
Oppdatert pr. 15.10.2019
Onsdag 16. oktober
10:00 - 10:15 Velkommen  - praktiske opplysninger m.m. v/fungerende seksjonssjef Marte Holhjem
10:15 - 11:00

EpN
10:15- 10:45 Behandlingsperiode. Hvordan bruker institusjonene EpN v/senioringeniør Lars Solerød, NMBU
10:45- 11:00 Kvalitetssjekk av emner/emneprosesser v/seniorrådgiver Espen Kristensen, UiT

11:05- 11:25 EVUweb - Status ny versjon v/overingeniør Kjetil Røse Høybråten, Unit
11:30 - 12:30 Lunsj 1 time - restaurant Gaio, 2. etg.
12:35 - 12:55 Arbeidslivsportalen - Status fra prosjektet v/senioringeniør Sven Petter Myhr Næss, Unit

12:55 - 13:35

Robotisering - Prosjekter som er igangsatt
12:55 - 13:15 Levering av politiattester v/seniorrådgiver Lena Finseth, UiO
13:15 - 13:35 Registrering av møtt-status på oppropsmøte v/seniorrådgiver Dag Olav Nilsen, UiA

13:35 - 13:45 Kaffepause 10 min
13:45- 14:55 Nytt fra FS - Ny funksjonalitet i FS-klienten og i applikasjonene, DBH-rapportering v/fagdirektør Geir Vangen, Unit
Nytt om integrasjoner v/senioringeniør Martin Sagen, Unit

Video-sesjon
15:00- 15:20

Første resultat fra undersøkelse om behov og bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor v/seniorrådgiver Heather Broomfield, Difi
15:20- 15:45 Kaffepause 25 min
15:45 - 16:15

Arbeid rundt studentmobilitet - kort presentasjon av prosjektleder

Spørretimen, FS-tips, generell informasjon v/Planleggingsgruppen
Vi gjennomgår spørsmål som er sendt inn og ev. spørsmål som stilles i plenum m.m. Kontaktpersonene kan sende inn spørsmål/saker i forkant. Se egen e-post som er sendt ut.

16:15 - 17:00 Slik gjør vi det:
Publisering av utvekslingsavtaler på nett
v/seniorrådgiver Lise Bakke Brøndbo, OsloMet, seniorrådgiver Espen Kristensen, UiT og seniorrådgiver Øystein Ørnegård, UiB
19:00 Felles middag - på Oslofjord i hotellets 33. etg.
Torsdag 17. oktober
09:00 - 09:10 Oppstart  - Praktiske opplysninger v/fungerende seksjonssjef Marte Holhjem
09:10 - 09:55

Nytt fra Unit v/fungerende avd.dir. Jørgen Ofstad, Unit
Status for pågående arbeider, bl.a modell for tjenestestyring og brukermedvirkning.

09:55 - 10:10 Betalingsløsning v/seniorrådgiver Øystein Ørnegård, UiB
UiB utvikler en løsning hvor studenten kan betale semesteravgiften med Visa eller Vipps. Løsningen vil kommunisere med FS, slik at fakturainformasjon hentes og betaling registreres i fakturareskontro umiddelbart etter at studenten har betalt. Planen er at løsningen skal være klar til vårens semesterregistrering, som starter i desember.
10:10 - 10:30 Saksflyt  - erfaringer fra en institusjon som har tatt i bruk Flyt v/seniorrådgiver Tor Erga, UiS
10:30 - 10:55 Kaffepause 25 min - siste frist for utsjekking

Video-sesjon
11:00 - 11:20

Slik gjør vi det v/Øystein Vik, NTNU 
Litt om prosjektet:
Studieplanprosjektet skal bidra til å forbedre studieplanprosessen og kvaliteten i denne. Målet er at dette skal føre til tydeligere studieprogramledelse, forbedret kvalitetsarbeid og bygging av gode kvalitetskulturer ved NTNU. Et felles digitalt prosessverktøy som som skal støtte opp om studieplanarbeidet og kvalitetsarbeidet ved NTNU er under etablering. Alle NTNUs studieprogram, inklusiv videreutdanningen, skal ta i bruk det nye verktøyet i løpet av 2020. En begrenset versjon av verktøyet tas i bruk høsten 2019. 
Video-sesjon
11:25 - 11:45

Digital studentekspedisjon v/seniorkonsulent Stine Thu Johannessen, UiS og prosjektleder Øyvind Standnes, Sopra Steria

Den digitale studentekspedisjonen er et underprosjekt av UiS digitale campus program. Formålet med prosjektet er å:
- skape mer brukervennlige og helhetlige administrative tjenester
- standardiserte og digitaliserte arbeidsprosesser
- effektivisere administrativ saksbehandling
Pr i dag ligger det 16 søknadsskjemaer som berører studiehverdagen til studentene. Dette innebærer at studentene nå har mulighet til å sende søknadene digitalt til UiS. Studentene logger seg på systemet med sin Feide- pålogging og vil enkelt kunne klikke seg inn på det skjemaet som måtte være aktuelt. Når skjemaet er ferdigutfylt og sendt inn, vil studenten motta epost hvor det bekreftes at søknaden er mottatt. Studenten vil enkelt kunne følge saken sin på «min side» helt til det foreligger et godkjent vedtak. All saksbehandling til de nevnte søknadene vil nå skje i den digitale studentekspedisjonen. Saksbehandleren plukker sakene sine, skriver og sender vedtakene til godkjenning, samt avslutter saken inne i systemet. Sakene vil deretter automatisk arkivere seg i P360.

11:45 - 12:05

Integrasjoner, FS-API v/seksjonssjef Kine Lund Aardal, Unit
- Hvordan nyttiggjøre seg av integrasjonene
- Hvordan samarbeide om integrasjoner

12:05 - 12:15 Oppsummering v/fungerende seksjonssjef Marte Holhjem
12:15 - 13:00 Lunsj 45 min - restaurant Gaio, 2. etg.
13:00   God tur hjem! 

 

Publisert 26. sep. 2019 13:15 - Sist endret 15. okt. 2019 20:15