Program FS-Kontaktforum 26.-27.10.2021

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer til programmet.

Vi legger ut mer utfyllende tekst til sesjoner som mangler det, så snart det er klart.

 

Program FS-Kontaktforum 26. - 27.10.2021

 

Klikk her for utskriftsvennlig versjon
Oppdatert pr. 19.10.2021

Gå til dag 2

Tirsdag 26. oktober kl 11:30 - 17:00. Middag kl 19:00

Møterom på Thon Conference, Universitetsgaten 26

11:30 - 12:30

Lunsj

Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7

12:30 - 13:00 Mingling i konferanselokalene i Universitetsgaten 26
13:00 - 13:10

Velkommen, praktiske opplysninger, presentasjon av Units deltakere m.m.

Jørgen Ofstad, Unit

13:10 - 13:30

Tjenesteleverandøren Sikt 

  • Unit/SIKT/HK-Dir 
  • Sektormedvirkning inklusive samstyringsmodellen 

Terje Mørland, Unit

13:35 - 14:35

Organisering av kurs/opplæring ved egen institusjon
Hvordan er arbeidsoppgaver rundt FS organisert ved egen institusjon

DMMH, USN og UiO presenterer deres opplegg, deretter diskusjon/spørsmål/kommentarer

Anne Lise Mølmann, Lars Vemund Solerød og Lena Finseth

14:40 - 15:00

EpN

EpN-sesjonen vil være en overordnet innføring i nye funksjoner og oppgraderte grensesnitt i EpN, med hovedfokus på vurderingsfunksjonen. Vi vil også gi en status for omskriving av applikasjonen i ny sky-basert teknologi.

Kjartan Iversen, Unit

15:00 - 15:20 Pause 20 min inkl pausemat
15:20 - 17:00

Modernisering av FS og sektormedvirkning

Presentasjon av produktstrategi for det moderniserte FS. 

Presentasjon av overordnet teknisk målbilde for det moderniserte FS 

Pause 

Presentasjon og dialog om Sektormedvirkning 

Maria Segerqvist Kumle og Geir Vangen, Unit 

19:00  Middag på Hotel Bristol

Onsdag 27. oktober kl 09:00 - 15:00

Møterom på Thon Conference, Universitetsgaten 26

09:00 - 09:10 Oppstart  - Praktiske opplysninger
Jørgen Ofstad
09:10 - 10:10

Hvordan påvirker modernisering av FS oss

Hva skjer med dagens applikasjoner? 

Integrasjoner 

Hvordan påvirkes brukermedvirkning og involvering 

Hva skjer 2021? 

2022 og videre 

Maria Segerqvist Kumle og Geir Vangen, Unit

10:10 - 10:20 Pause 10 min inkl pausemat
10:20 - 11:20

Digitale vitnemål
Erfaringer og rutiner rundt utstedelse av digitalt vitnemål. Hva fungerte/fungerte ikke som planlagt? Hva er viktig å ha fokus på ved neste anledning? Erfaringer rundt reservasjoner mot digitalT vitnemål. 

Utstedelse av både papir- og digital utgave. Juridiske avklaringer.

Hva skjer fremover?

Henrik Røneid HK, Lars Vemund Solerød USN, Espen Kristensen UiT, Geir Vangen Unit

11:30 - 12:30 Lunsj på Hotel Bristol
12:30 - 12:45 Mingling i konferanselokalene i Universitetsgaten 26

12:45 - 14:40

inkludert 15 min pause underveis med pausemat

Arbeidslivsportalen
Kort om erfaringer fra pilotprosjektet
Gro Christensen, OsloMet

Status for fase 1 og fase 2 av Arbeidslivsportalen
Elin Bjørgen, Unit

Digitalisering av politiattester
Geir Vangen, Unit

Hvilke behov har utdanningsinstitusjonene og studentene?
Dag Olav Nilsen, UiA

FS-APIer
Hva er forskjellen på nytt og gammelt?
Kjetil Røse Høybråten, Unit

STAR
Det er utarbeidet en rapport som viser rapportert studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon, samt prognoser på hva det vil innebære av økonomisk uttelling, basert på disse rapporterte tallene.
Ragnar Edgren Pettersen, Unit

14:40 - 14:55 Åpen post for å stille spørsmål om hva som helst
14:55- 15:00

Oppsummering/Avslutning

Jørgen Ofstad, Unit

 

Publisert 20. sep. 2021 11:22 - Sist endret 19. okt. 2021 20:05