FS Kontaktforum

Alle institusjonene som benytter FS har én superbruker hver som fungerer som bindeledd mellom Unit og institusjonen, også kaldt FS-kontakt. FS Kontaktforum er samlinger arrangert av Seksjon for studieadministrative tjenester ved Unit og fungerer som en møtearena for FS-kontaktpersonene og Unit.

Innholdet for hver samling settes sammen av FS planleggingsgruppe og består normalt av informasjon fra Unit, samt erfaringsdeling mellom institusjonene.

FS Kontaktforum arrangeres normalt to ganger i året.

Kommende kontaktforum

Tid og sted: 2. apr. 2019 09:00 - 3. apr. 2019 13:00, Solstrand Hotel & Bad, Os

Vi har gleden av å invitere dere til FS-Kontaktforum på Solstrand Hotel på Os. Program finner dere i høyre kolonne.

Det er reservert rom for ankomst mandag ettermiddag/kveld (1. april), slik at vi kan starte kl 09:00 på tirsdag og avslutte med lunsj på onsdag.

Innsjekking mandag 1. april fra kl 15:00.

På onsdag 3. april settes det opp felles transport fra hotellet til Flesland. Avreise kl 13:00, ankomst Flesland ca. kl 13:45.

Det samme gjelder torsdag kl 13:00 for Planleggingsgruppen.