FS Kontaktforum

Alle institusjonene som benytter FS har én superbruker hver som fungerer som bindeledd mellom Unit og institusjonen, også kaldt FS-kontakt. FS Kontaktforum er samlinger arrangert av Seksjon for studieadministrative tjenester ved Unit og fungerer som en møtearena for FS-kontaktpersonene og Unit.

Innholdet for hver samling settes sammen av FS planleggingsgruppe og består normalt av informasjon fra Unit, samt erfaringsdeling mellom institusjonene.

FS Kontaktforum arrangeres normalt to ganger i året.

Kommende 5 dager

i dag okt.
Tid og sted: 21. okt. 2020 09:3022. okt. 2020 12:00, Nettmøte

FS Kontaktforum arrangeres for institusjonenes FS-representanter. I høst vil dette gå digitalt over 2 dager, med 3 timer pr dag.

Flere kommende kontaktforum

Tid og sted: 26. okt. 2021 10:0027. okt. 2021 15:00, Sted ikke avklart

FS-Kontaktforum arrangeres i uke 43. Fortrinnsvis som et fysisk arrangement.