FS Kontaktforum

Alle institusjonene som benytter FS har én superbruker hver som fungerer som bindeledd mellom Unit og institusjonen, også kaldt FS-kontakt. FS Kontaktforum er samlinger arrangert av Seksjon for studieadministrative tjenester ved Unit og fungerer som en møtearena for FS-kontaktpersonene og Unit.

Innholdet for hver samling settes sammen av FS planleggingsgruppe og består normalt av informasjon fra Unit, samt erfaringsdeling mellom institusjonene.

FS Kontaktforum arrangeres normalt to ganger i året.

Kommende kontaktforum

Tid og sted: 26. okt. 2021 11:3027. okt. 2021 15:00, Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo

FS-Kontaktforum arrangeres i uke 43. Dette blir et fysisk arrangement, forutsatt at smittesituasjonen ikke forverres slik at myndighetene strammer inn tiltakene.