Program dag 2 FS-Brukerforum 2017

Dag 2 - Onsdag 22. mars 2017

09:00 - 09:15 Oppstart, praktiske opplysninger
Seksjonssjef Kathy Foss Haugen, CERES

09:15- 11:30  FORMIDDAGSSESJON

09:15 - 10:20

Emrex
Erasmus Without Paper

Utviklingsleder Geir Vangen, CERES

Vitnemålsportalen 
Overingeniør Marte Holhjem, CERES

10:20- 10:40 Kaffepause 20 min. Brukerstøttestand.
10:40- 11:30

Digitalisering 

Ceres' arbeid med digital vurdering
Senioringeniør Knut Løvold, CERES

Digital vurdering eID, felles komponenter, digital postkasse, digital arbeidsflyt
Seniorrådgiver Mona Hovland Jakobsen, Difi

11:30 - 12:30 Lunsjbuffet (2. etg.)

12:30 - 15:00 ETTERMIDDAGSSESJON

12:45- 14:00 Parallellsesjoner (lynkurs, 30 min pr kurs)

 

Første sesjon

12:45- 13:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre sesjon

13:30- 14:00

2. etg. Grupperom Akershus kl 12:45
Lynkurs 1A: Komme i gang med Nomination

Senioringeniør Martin Sagen, CERES
Innhold: Hva er Nomination? Hvordan komme i gang?
Målgruppe: De som lurer på hvordan man kan ta i bruk Nomination.  

1. etg. Møterom Nord-Norge (Plenumssalen) kl 12:45 
Lynkurs 1B: Fagpersonweb 

Overingeniør Kjetil Røse Høybråten, CERES
Innhold: Gjennomgang av funksjonalitet i Fagpersonweb 2.
Målgruppe: Brukere som ikke har erfaring med Fagpersonweb, brukere som kjenner Fagpersonweb, men ønsker en oversikt over hva som er nytt i Fagpersonweb 2.  

2. etg. Grupperom Hordaland kl 12:45 
Lynkurs 1C: RUST - Register for utestengte studenter

Overingeniør Myriam J. Massaoud, CERES
Innhold: Hva er RUST? Registrering i FS og videre oppfølging.
Målgruppe: FS-brukere med og uten kunnskap om RUST fra før.

-------------------------------------------------------

2. etg. Grupperom Akershus kl 13:30
Lynkurs 2A:  Utveksling for dummies 

Overingeniør Christian Thorn, CERES
Innhold: De grunnleggende bildene og rapportene i modulen Utveksling, registrering av avtaler, oppretting av utvekslingspersoner (inn- og utreisende studenter).
Målgruppe: FS-brukere uten så mye forhåndskunnskap om utvekslingsmodulen.

1. etg. Møterom Nord-Norge (Plenumssalen) kl 13:30
Lynkurs 2B: Hvordan sette opp brev med resultat av opptak

Senioringeniør Knut Løvold, CERES
Innhold: Hvordan sette opp brev for resultat av opptak, til bruk i lokale opptak. Brevmal og flettefelt i brevene.
Målgruppe: FS-brukere som har som oppgave å utforme brevene som benyttes i opptaket.

2. etg. Grupperom Hordaland kl 13:30 Lynkurs 2C: Oppmøteregistrering i Fagpersonweb
Overingeniør Kjetil Røse Høybråten, CERES 
Innhold: Oppsett i FS og praktisk demo av oppmøteregistrering i Fagpersonweb.
Målgruppe: Brukere som er nysgjerrige på hvordan de kan bruke Fagpersonweb til oppmøteregistrering på undervisning.

14:00- 14:15 Kaffepause med frukt og kake 15 min
14:15- 14:45

Tema: Sikkerhet
Avdelingsleder Asbjørn Thorsen, CERES
Senioringeniør Geir Harald Hansen, CERES

14:45- 15:00 Oppsummering. Neste seminar
Direktør Tina Lingjærde, CERES 
15:00 God tur hjem!
Publisert 6. feb. 2017 11:51 - Sist endret 19. apr. 2017 13:44