Program dag 1 FS-Brukerforum 2017

 

Dag 1 - Tirsdag 21. mars 2017

09:00 - 10:00 Registrering, kaffe og frukt

10:00 - 11:30  FORMIDDAGSSESJON

10:00 - 10:30

Velkommen. Ny organisering og brukermedvirkning. Hvilke mål har FS? Styrets prioritering av arbeidsoppgaver.
Seksjonssjef Kathy Foss Haugen
Om CERES v/Direktør Tina Lingjærde, CERES

10:30 - 10:50 Føringer for UH-sektoren
Avdelingsdirektør Arne Lunde, Kunnskapsdepartementet
10:50 - 11:00 Kaffepause 10 min. Brukerstøttestand
11:00 - 11:30 Personverndirektivet
Seniorrådgiver Sadia Zaka, CERES
11:30 - 12:30 Lunsjbuffet (2. etg.)

12:30 - 16:00 ETTERMIDDAGSSESJON

12:30 - 13:20 Nytt fra FS
Utviklingsleder Geir Vangen, CERES
13:20 - 13:40 Kaffepause 20 min
12:45 - 16:00

Parallellsesjoner (foredrag, presentasjoner 45 min pr sesjon) 

Første sesjon
13:40 - 14:25

2. etg. Grupperom Hordaland kl 13:40
Sesjon 1A: STAR og Tableau

Senioringeniør Ragnar Edgren Pettersen, CERES
Innhold: Hvordan bruke datakilder på Tableau-server til å lage egne rapporter.
Målgruppe: FS-brukere som ønsker å få en innføring i hvordan de kan lage rapporter på Tableau-server.

1. etg. Møterom Nord-Norge (Plenumssalen) kl 13:40
Sesjon 1B: Resultatutveksling og digitale dokumenter i lokale opptak

Rådgiver Hanne Degerstrøm Ellingsen og seniorkonsulent Bente Rongve, UiO
Innhold: UiO gir en oversikt over hvordan de bruker resultatutveksling og opplastede dokumenter i saksbehandling i lokale opptak.
Målgruppe: Opptaksmedarbeidere som ønsker tips om hvordan benytte resultatutvekslingen og opplastede dokumenter i lokale opptak.

2. etg. Grupperom Akershus kl 13:40
Sesjon 1C: FS-WS for dummies
Senioringeniør Martin Sagen, CERES
Innhold: Kort oversikt over hva som flyter av data til/fra FS og litt om hvordan det fungerer.
Målgruppe: Interesserte som ønsker et overblikk over integrasjoner.

14:25 - 14:45 Kaffepause med frukt og kake 20 min. Brukerstøttestand
Andre sesjon
14:45 - 15:30

2. etg. Grupperom Hordaland kl 14:45
Sesjon 2A: Campusfunksjonalitet

Rådgiver Jan Sverre Rønning, NTNU
Innhold: Effektiv bruk av campus for sentralisert studieadministrasjon i en desentralisert organisasjon.
Målgruppe: FS-brukere som jobber i administrasjon på tvers av organisatoriske grenser.

1. etg. Møterom Nord-Norge (Plenumssalen) kl 14:45
Sesjon 2B: Lokale opptak - Nytt i Søknadsweb

Senioringeniør Martin Sagen, CERES
Innhold: Nytt i Søknadsweb
Målgruppe: De som er interessert i Søknadsweb.

2. etg. Grupperom Akershus kl 14:45
Sesjon 2C: Begrunnelse og klage i Studentweb

Overingeniør Sven Petter Myhr Næss, CERES
Innhold: Siste nytt i Studentweb, med fokus på ny modul for begrunnelse og klage på eksamen
Målgruppe: FS-brukere som veileder studenter ifm Studentweb eller eksamenssaksbehandlere.

15:45 - 16:15 Digitalisering: Hvilke forventninger har studenter til våre tjenester?
Hans Christian Paulsen, leder for Studentparlamentet ved UiO
19:00 Middag 

 

Publisert 6. feb. 2017 11:51 - Sist endret 19. apr. 2017 13:41