Program FS Brukerforum 2015

 

Dag 1 - Tirsdag 14. april 2015

09:00 - 10:00 Registrering, kaffe og frukt

10:00 - 11:30  FORMIDDAGSSESJON

10:00 - 10:30 Velkommen. Presentasjon av FSAT. Konsekvenser og muligheter av sammenslåingen av SO og FS. 
Direktør Tina Lingjærde, FSAT
10:30- 10:50 Vitnemålsbanken
Utviklingsleder Geir Vangen, FSAT
10:50- 11:30 Nytt fra FS
Utviklingsleder Geir Vangen, FSAT
11:30 - 12:30 Lunsj

12:30 - 16:00 ETTERMIDDAGSSESJON

12:45 - 16:00

Parallellsesjoner (foredrag, presentasjoner, workshop) 

Første sesjon
12:45 - 13:30

12:45 Sesjon 1A: Masteropptak 
Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad, HiG

12:45 Sesjon 1B: Hvordan innføre Studentbevisappen. Praktiske forberedelser for å komme i gang.
Seniorrådgiver Gro Christensen, HiOA, Rådgiver Øystein Ørnegård, UiB og Utviklingsleder Geir Vangen, FSAT

12:45 Sesjon 1C: Studenter med behov for konfidensialitet og andre spesielle forhold
Workshop med gruppeledere

13:30 - 13:45 Kaffepause
Andre sesjon
13:45 - 14:30

13:45 Sesjon 2A: Ny versjon av Søknadsweb 
Overingeniør Martin Sagen, FSAT

13:45 Sesjon 2B: 
Emrex
Utviklingsleder Geir Vangen, FSAT
- Resultatutveksling Overingeniør Adelheid M. Huuse, FSAT

13:45 Sesjon 2C: STAR og Tableau 
Nestleder FS, Agnethe Sidselrud, FSAT og Senioringeniør Ragnar Edgren Pettersen, FSAT

14:30 - 15:00 Kaffepause med frukt og kake, innsjekking
Tredje sesjon
15:00- 15:45

15:00 Sesjon 3A: Presentasjon av SIU. Forventninger SIU - UH-sektoren
Seniorrådgiver Margunn Instefjord, SIU

15:00 Sesjon 3B: GAUS
Overingeniør Martin Sagen og nestleder FS, Agnethe Sidselrud, FSAT

15:00 Sesjon 3C: Lokale opptak
Senioringeniør Knut Løvold, FSAT og Avdelingsleder Åshild Elsebutangen Lunde, UiO

19:00 Middag 

 

Publisert 29. jan. 2015 13:00 - Sist endret 20. mai 2015 11:34