Program FS Brukerforum 2013

 

Dag 1 - Mandag 28. oktober 2013

09:00 - 10:00 Registrering, kaffe og frukt

10:00 - 11:30  Formiddagssesjon

10:00 - 10:15

Velkommen
Daglig leder FS, Anne-Lise Lande

10:15- 10:45 Åpningsinnlegg ved Kunnskapsdepartementet 
Arne Lunde, avdelingsdirektør i Universitets- og høgskoleavdelingen, Kunnskapsdepartementet
10:45- 11:15 FS ved styreleder
Studiedirektør Christen Soleim, UiB, leder av styret for FS
11:15- 11:30 Nytt fra Samarbeidstiltaket
Daglig leder FS, Anne-Lise Lande
11:30 - 12:30 Lunsj

12:30 - 17:00  Ettermiddagssesjon

12:30 - 14:00 Parallellsesjon Parallellsesjon

Del 1
12:30- 13:10


 

Del 2
13:15- 14:00

Felles mal for vitnemå

Felles mal
Seniorrådgiver Etelka Tamminen Dahl, UiB

Slik blir det i FS
Seniorrådgiver Jonny Roar Sundnes, UiO

--------------------------------

Digital eksamen i FS-sammenheng, NTNU og FS
Seniorrådgiver Sven Erik Sivertsen, NTNU
Utviklingsleder FS, Geir Vangen

En kort gjennomgang av webapplikasjonene:
EVU-WEB
Adelheid M. Huuse
EpN Martin Sagen
Fagpersonweb Sven Petter Myhr Næss, USIT

------------------------------------

En kort gjennomgang av webapplikasjonene 
StudentWeb Kathy Foss Haugen 
Søknadsweb
Martin Sagen
Nomination Martin Sagen

14:00 - 14:20 Kaffepause Åpen stand i lobbyen i pausen
FS-støtte, USIT
14:20 - 14:40 Register for utestengte studenter - RUST
Nestleder FS, Agnethe Sidselrud
14:40- 15:30

Personvern - Informasjonssikkerhet
Seniorrådgiver Erling Dietrichson, Kunnskapsdepartementet

Personvern
Informasjonsdirektør Ove Skåra, Datatilsynet

15:30- 15:45 Kaffepause med frukt og kake Åpen stand i lobbyen i pausen
FS-støtte, USIT
15:45- 16:15 Overføring av ansvar for drift, UNINETT, USIT og FS
Teknisk direktør Isak Sjøflot, UNINETT, Seniorrådgiver Ola Ødegård, USIT og Daglig leder Anne-Lise Lande, FS
16:15- 16:45 Vitenskapelig foredrag: Troløse studenter på vandring. Om frafallsproblematikken i UH-sektor.
Forsker Elisabeth Hovdhaugen, NIFU
19:00 Middag

 

Publisert 25. juni 2013 13:50 - Sist endret 4. nov. 2013 21:03