Oversikt over påmeldte til FS-Brukerforum

sortert etter institusjon

  Etternavn Fornavn Institusjon
1. Skjegstad Øyvind Ansgar Teologiske Høgsklole
2. Amundsen Torunn Arkitektur- og designhøgskolen
3. Svanåsbakken Siv Arkitektur- og designhøgskolen
4. Røneid Henrik Campus Kristiania
5. Skåra Ove Datatilsynet
6. Helgesen Solbjørg Det teologiske Menighetsfakultet
7. Wilhelmsen Vibeke Det teologiske Menighetsfakultet
8. Høgetveit Ingrid Diakonhjemmet Høgskole
9. Persson Anders Diakonhjemmet Høgskole
10. Hagerup Asger Dronning Mauds Minne Høgskole
11. Manriquez Felipe Dronning Mauds Minne Høgskole
12. Hauge Ingar Takanobu Fjellhaug Internasjonale Høgskole
13. Høybråten Kjetil Røse Fjellhaug Internasjonale Høgskole
14. Krumsvik Per Arne Forsvaret - Forsvarets høgskole
15. Lundberg Øyvind Forsvaret - Krigsskolen
16. Rødberg Anne Forsvaret - Krigsskolen
17. Lindberg Håkon Forsvaret - Sjøkrigsskolen
18. Bjørkhaug Inger Haraldsplass diakonale høgskole
19. Halseth Greta Haraldsplass diakonale høgskole
20. Moe Haakon Georg Haraldsplass diakonale høgskole
21. Nøkleby Gøril Vikøren Høgskolen Betanien
22. Hagen Håvard Moe Høgskolen i Bergen
23. Valde Øyvind Høgskolen i Bergen
24. Brokke Tove Høgskolen i Buskerud
25. Hamar Jorunn Røsvik Høgskolen i Buskerud
26. Hamremoen Kristin Høgskolen i Buskerud
27. Kristiansen Anne Grete Høgskolen i Buskerud
28. Larsen Grethe Høgskolen i Buskerud
29. Lindgård Live Rykkje Høgskolen i Buskerud
30. Perup Cecilia Høgskolen i Buskerud
31. Tullut Neringa Høgskolen i Buskerud
32. Øverland Anne-Marie Høgskolen i Buskerud
33. Myrsveen Lise Høgskolen i Gjøvik
34. Skiaker Laila Høgskolen i Gjøvik
35. Trønnes Tonje Strøm Høgskolen i Gjøvik
36. Øvstetun Rigmor Høgskolen i Gjøvik
37. Hansen Marina Trogen Høgskolen i Harstad
38. Karlsen Kristin Haugseth Høgskolen i Harstad
39. Killie Christine Høgskolen i Harstad
40. Strand Tor Alvin Høgskolen i Harstad
41. Brustad Hilde H. Høgskolen i Hedmark
42. Ekeberg Grethe Karin Høgskolen i Hedmark
43. Ellingsen Sunniva Høgskolen i Hedmark
44. Haug Rannveig Høgskolen i Hedmark
45. Johansen Reidun Ekse Høgskolen i Hedmark
46. Mobæk Mia Høgskolen i Hedmark
47. Nordengen Nina Høgskolen i Hedmark
48. Olsen Milli Høgskolen i Hedmark
49. Skjæret  Randi Høgskolen i Hedmark
50. Myrum Gro Høgskolen i Lillehammer
51. Kletthagen Berit Høgskolen i Lillehammer
52. Halvorsen Svein Høgskolen i Molde
53. Lindset Bente Brevik Høgskolen i Molde
54. Muren Ann Helen Høgskolen i Molde
55. Myrstad Anette Kristin Høgskolen i Molde
56. Nerland Øystein Høgskolen i Molde
57. Stavik Bjørg Høgskolen i Molde
58. Arnøy Baard Høgskolen i Narvik
59. Mikalsen Hanne Høgskolen i Narvik
60. Sandvik Guro Høgskolen i Narvik
61. Jacobsen Alf-Magne Høgskolen i Nesna
62. Myrbostad Torill Høgskolen i Nesna
63. Bruvold Katrine Høgskolen i Nord-Trøndelag
64. Duun Bente Høgskolen i Nord-Trøndelag
65. Bergersen Hege Maria Høgskolen i Oslo og Akershus
66. Bruvik Hanne Høgskolen i Oslo og Akershus
67. Christensen Gro Høgskolen i Oslo og Akershus
68. Eikum-Tang Marthe Høgskolen i Oslo og Akershus
69. Habyarimana Canisius Høgskolen i Oslo og Akershus
70. Krüger Joachim Høgskolen i Oslo og Akershus
71. Nordhagen Siv Marit Høgskolen i Oslo og Akershus
72. Ransedokken Olgunn Høgskolen i Oslo og Akershus
73. Setnes Inger Høgskolen i Oslo og Akershus
74. Aglen Mari L M Høgskolen i Sør-Trøndelag
75. Götesson Mikael Høgskolen i Sør-Trøndelag
76. Mølmann Anne Lise Høgskolen i Sør-Trøndelag
77. Olsen May Sigrid Høgskolen i Sør-Trøndelag
78. Vangen Eli Høgskolen i Sør-Trøndelag
79. Berntsen Hans Jacob Høgskolen i Telemark
80. Brekke Håvard Høgskolen i Telemark
81. Nordbø Elin Høgskolen i Telemark
82. Carlsen Tone Gulli Høgskolen i Vestfold
83. Drangevåg Karen Margrethe Kobro Høgskolen i Vestfold
84. Granerød Kristin Skjold Høgskolen i Vestfold
85. Hernes Monica Høgskolen i Vestfold
86. Hovet Merete Høgskolen i Vestfold
87. Husby Monica Høgskolen i Vestfold
88. Strandborg Tone-Beth Høgskolen i Vestfold
89. Bergem Hedvig Maria Høgskolen i Østfold
90. Sekkelsten Linda Høgskolen i Østfold
91. Øyen Annette Høgskolen i Østfold
92. Grande Anne Lise Høgskolen i Ålesund
93. Hagen Elisabeth Høgskolen i Ålesund
94. Sylte Andreas Høgskolen i Ålesund
95. Askeland Gudrun Thuestad Høgskolen Stord/Haugesund
96. Helland Kjell Magnar Høgskolen Stord/Haugesund
97. Hågenvik Kjetil Høgskolen Stord/Haugesund
98. Vikane Ragnhild Høgskolen Stord/Haugesund
99. Parmentier David Høgskulen i Sogn og Fjordane
100. Strand Gro Høgskulen i Sogn og Fjordane
101. Elvestad Hilde Kristin Høgskulen i Volda
102. Mikalsen Tor Høgskulen i Volda
103. Lien Sverre Høyskolen Campus Kristiania - NKS Nettstudier
104. Brekke Marianne Høyskolen Diakonova
105. Farstad Berit Høyskolen Diakonova
106. Sørvik Øystein Høyskolen Diakonova
107. Dietrichson Erling Kunnskapsdepartementet
108. Lunde Arne Kunnskapsdepartementet
109. Mathiesen Trude Kunst- og designhøgskolen i Bergen
110. Vik Tale Kunst- og designhøgskolen i Bergen
111. Johansen Jan Erik Kunsthøgskolen i Oslo
112. Matheussen Espen Kunsthøgskolen i Oslo
113. Grottenberg Lise Lovisenberg diakonale Høgskole
114. Nørsett Ingrid Lovisenberg diakonale Høgskole
115. Indahl Ingjerd Lånekassen
116. Gjøvikli Sissel Misjonshøgskolen
117. Haugen Inger Brit Tungland Misjonshøgskolen
118. Hovdhaugen Elisabeth NIFU, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
119. Abildgaard Anne-Sofie NITH
120. Frivik Inger Helene NITH
121. Galdal Ingrid NLA Høgskolen
122. Hovland Jan Erik NLA Høgskolen
123. Rasmussen Morten NLA Høgskolen
124. Håre Lena Norges Handelshøyskole
125. Mjanger Guro Norges Handelshøyskole
126. Schanke Arild Norges Handelshøyskole
127. Foldvik Therese Norges Helsehøyskole - Campus Kristiania
128. Larsson Tonje Norges Idrettshøgskole
129. Nilsen Grethe Norges Idrettshøgskole
130. Rønning Marit B. Norges Idrettshøgskole
131. Sundt Ernst Noroff
132. Løseth Benedicte DBH
133. Bjørgen Elin M NTNU
134. Grønflaten Lars NTNU
135. Hove Ellen Beate NTNU
136. Krokstad Tove NTNU
137. Lian Tove Bogen NTNU
138. Maaø Oddrun NTNU
139. Mikkelsen Oddbjørg NTNU
140. Ranes Ida B. NTNU
141. Romundset Magnhild J. NTNU
142. Rønningen Vigdis NTNU
143. Sivertsen Sven Erik NTNU
144. Stormo Mona NTNU
145. Sønvisen Sølvi NTNU
146. Ødegaard Camilla Skjold NTNU
147. Hoelsether Arnhild NTNU - Det humanistiske fakultet
148. Walstad Einar NTNU - Det humanistiske fakultet
149. Wold Sigrid NTNU, Det medisinske fakultet
150. Soini Marit NTNU, SVT-fakultetet
151. Andersen Torunn Politihøgskolen
152. Glendrange Else Elfstedt Politihøgskolen
153. Hjertaker Bodil Margot Politihøgskolen
154. Holum Trude Politihøgskolen
155. Lykken Mai Politihøgskolen avd. Stavern
156. Lande Anne-Lise Samarbeidstiltaket FS
157. Moe Aune Marjatta Samarbeidstiltaket FS
158. Sidselrud Agnethe Samarbeidstiltaket FS
159. Eira Berit Ellen Samisk høgskole
160. Bjørnæs Marius Samordna opptak
161. Brynhildsbakken Mona Samordna opptak
162. Bunæs Bente Ringlund Samordna opptak
163. Holen Marianne Lisette Lorier Samordna opptak
164. Fareth Nils Christian UiT Norges arktiske universitet
165. Jansen Torun UiT Norges arktiske universitet
166. Jansen Unni Ch. UiT Norges arktiske universitet
167. Kristensen Espen UiT Norges arktiske universitet
168. Kristiansen Wenche-Lise UiT Norges arktiske universitet
169. Sommervik Monica UiT Norges arktiske universitet
170. Svendsen Hege UiT Norges arktiske universitet
171. Sjøflot Olav Isak UNINETT AS
172. Anti Thor H. Universitetet for miljø og biovitenskap
173. Solerød Lars Vemund Universitetet for miljø og biovitenskap
174. Fossnes Grethe Østerhagen Universitetet i Agder
175. Linda Greftegreff Universitetet i Agder
176. Gundersen Merethe Universitetet i Agder
177. Johannessen Marianne Øhrn Universitetet i Agder
178. Løvdal Randi Universitetet i Agder
179. Nesset Embret Universitetet i Agder
180. Nilsen Dag Olav Universitetet i Agder
181. Slotnes Atle Universitetet i Agder
182. Stubseid Gunhild Universitetet i Agder
183. Tarasenko May Linn Universitetet i Agder
184. Bergheim Marit Universitetet i Bergen
185. Dahl Etelka Tamminen Universitetet i Bergen
186. Gjesdahl Anniken Universitetet i Bergen
187. Greve Ingvild Universitetet i Bergen
188. Helliesen Gro Ingebjørg Universitetet i Bergen
189. Hjellbrekke Elisabeth Hagen Universitetet i Bergen
190. Iden Maj-Brit Universitetet i Bergen
191. Rysjedal Kurt Håvard Universitetet i Bergen
192. Skjerlie May Kristin Universitetet i Bergen
193. Soleim Christen Universitetet i Bergen
194. Stefnisdóttir Sigrún Universitetet i Bergen
195. Svendsen Gaute Universitetet i Bergen
196. Ørnegård Øystein Universitetet i Bergen
197. Monsen Bente Tollefsen Universitetet i Bergen , Kontor for etter- og videreutdanning 
198. Sørensen Kjersti Bakke Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
199. Nilsen Thomas Universitetet i Nordland
200. Bergkvam Øystein Universitetet i Oslo
201. Bergseth-Hasle Lars Universitetet i Oslo
202. Braaten Vibeke Universitetet i Oslo
203. Bremer Merethe Universitetet i Oslo
204. Christensen Frode Torp Universitetet i Oslo
205. Finseth Lena Universitetet i Oslo
206. Grude Michael Schøyen Universitetet i Oslo
207. Løken Anne Universitetet i Oslo
208. Megaard Pål Erik Universitetet i Oslo
209. Sevendal Ariel Universitetet i Oslo
210. Sundnes Jonny Roar Universitetet i Oslo
211. Wigaard Anette Universitetet i Oslo
212. Jahren Egil Stabell Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
213. Fagerbakk Frode Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
214. Stave Torill Universitetet i Oslo, HF
215. Hansen Anne-Lise S Universitetet i Oslo, MN-fakultetet
216. Erga Tor Universitetet i Stavanger
217. Hettervik Lene Universitetet i Stavanger
218. Mauland Sara Universitetet i Stavanger
219. Glasser Rachel Universitets- og høgskolerådet
220. Vangen Geir USIT, FS
221. Haugen Anne Kathrine USIT, FS-Støtte
222. Huuse Adelheid Mortensen USIT, FS-Støtte
223. Løvold Knut USIT, FS-Støtte
224. Myhrvold Anne-Marie USIT, FS-Støtte
225. Næss Sven Petter Myhr USIT, FS-Støtte
226. Sagen Martin USIT, FS-Støtte
227. Solvin Thomas USIT, FS-Støtte
228. Lingjærde Grete Christina USIT, UiO
220. Ødegård Ola USIT, UiO
230. Skjølberg Ann-Kristhin Westerdals Høyskole

 

Publisert 3. okt. 2013 10:25 - Sist endret 21. okt. 2013 14:10