Presentasjoner FS-Brukerforum

Vi har gjort endel av presentasjonene tilgjengelig her.
NB! Ingen av presentasjonene inneholder opplysninger om reelle personer.

Brukerforum Presentert av
Velkommen (pdf) Anne-Lise Lande, Samarbeidstiltaket FS
Ny designmanual og ny StudentWeb (pdf) Kathy Foss Haugen, USIT
Hva skjer i UH sektoren (pdf) Anne-Lise Lande, Samarbeidstiltaket FS
Etterutdanningsmodulen og EVU-web ved UiB (pdf) Øystein Ørnegård og Kurt Håvard Rysjedal, UiB
Etterutdanningsmodulen og EVU-web, Erfaringer fra Politihøgskolen (pdf) Håvard Brekke og Trude Holum, Politihøgskolen
Praksishåndtering i FS (pdf) Rannveig Haug, HiHm
Praksishåndtering i FS (pdf) Karin Stormo, HiOA
FS-kurs på web (pdf) Anette Wigaard, UiO
Ploteus / Nytt fra utdanning.no (pdf) André Løvik, Utdanning.no
Euroguidance, Ploteus og EQF (pdf) Halvor Gillund Knudsen, Udir
Nytt fra FS (pdf) Geir Magne Vangen, USIT
Velkommen dag 2 (pdf) Anne-Lise Lande, Samarbeidstiltaket FS
Nominasjonsweb, erfaringer fra UiO (pdf) Pål Erik Megaard, UiO
Erfaringer med ny Søknadsweb (pdf) Øyvind Edvardsen, Ute Vogel, Jørund M. Jørgensen, UiT
Kontaktpersonens rolle i FS-arbeidet (pdf) Anne-Lise Lande, Samarbeidstiltaket FS
Kontaktpersonens rolle i FS-arbeidet, liten institusjon,  Kunst- og designhøgskolen i Bergen (pdf) Inngjald Selland
Kontaktpersonens rolle i FS-arbeidet, mellomstor institusjon, Høgskolen i Vestfold (pdf) Kristin Skjold Granerød
Kontaktpersonens rolle i FS-arbeidet, stor institusjon,  Høgskolen i Oslo og Akershus (pdf) Karin Stormo, HiOA
Fagpersonweb (pdf) Knut Løvold, USIT
Fagpersonweb, bruk og erfaringer (pdf) Rigmor Øvstetun, HiG
Mobilitet / godkjenning (pdf) Geir Magne Vangen, USIT
Mobilitet / Godkjenning (pdf) Knut Løvold, USIT
Lynkurs i brev (video) Michael S. Grude, UiO
Lynkurs i filtrering (pdf) Michael S. Grude, UiO
Lynkurs i RT (pdf) Anne-Marie Myhrvold, USIT
Felles mal for vitnemål (pdf) Rachel Glasser, UHR
Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement (pdf) Tor-Erik Fossli, UiT
RUST - Register for utestengte studenter (pdf) Geir Magne Vangen, USIT
Oppsummering (pdf) Anne-Lise Lande, Samarbeidstiltaket FS