Presentasjoner FS-Brukerforum

Vi har gjort endel av presentasjonene tilgjengelig her.
NB! Ingen av presentasjonene inneholder opplysninger om reelle personer.

Brukerforum  
Sosiale medier (pdf) v/ Christel Vindenes, HiST
Studentkommunikasjon 2.0 (pdf) v/ Mikael Götesson, HiST
Ny integrasjon Fs og Fronter (pdf) v/ Hans Jacob Berntsen, HiT og Aleksander Pettersen, Fronter
Offentleglova (pdf) v/ Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet
Offentleglova vd Personvern (pdf) v/ Stein Erik Vetland, Datatilsynet
Mobilitet - Opptak av utenlandske studenter.pdf v/ Geir Vangen, USIT-FS
Søknadsweb.pdf v/ Kathy Foss Haugen, USIT-FS
Lånekassens arbeidsflate.pdf v/ Ingjerd Indahl, Lånekassen
Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement, håndtering av fellesgrader.pdf v/ Etelka T. Dahl, UiB
Utfordringer-med-fellesgradssamarbeid.pdf v/ Karin Stormo, Høgskolen i Oslo og Akershus
Semesterkvitteringer.pdf v/ Espen Kristensen, UiT
FS-opplæring på nett.pdf

v/ Anette B. Wigaard, UiO, Mikael Götesson, HiST, Elin Bjørgen, NTNU

STAR-prosjektet.pdf v/ Anette B. Wigaard, UiO
Grunnskolelærerutdanningen - UiAs løsning.pdf v/ Dag Olav Nilsen og Marianne Lothe, UiA
Grunnskolelærerutdanningen - HiSTs løsning.pdf v/ Anne Lise Mølmann, HiST
Grunnskolelærerutdanningen - HiBs løsning.pdf v/ Øyvind Valde, HiB
Praksishåndtering.pdf v/ Katrine Bruvold og Merete Gundersen, HiNT
Nyheter i FS (pdf) v/ Geir Vangen, USIT-FS
EVU og Fagpersonweb.pdf v/ Knut Løvold, USIT-FS
Webapplikasjoner - EpN - Emneplanlegging på nett v/ Rikke Gåsholt og Matija Puzar, USIT-FS