FS Brukerforum høsten 2011

PROGRAM

25. oktober

09:00 – 10:00
Registrering

10:00 – 10:10
Velkommen Julie Myhre Barkenæs, Samarbeidstiltaket FS

10:10 – 11:30
Kommunikasjon med studenter

 • Elektroniske møteplasser og læringsplattformer
  Innledning Christel Vindenes, HiST
   
 • Studentkommunikasjon 2.0
  - FS, itslearning og TimeEdit i samspill for en bedre studenthverdag
  Mikael Götesson, HiST

11:30 – 12:30
Lunsj

12:30 – 13:30
Kommunikasjon med studenter

 • elektroniske møteplasser og læringsplattformer

Hva må gjøres i FS-klienten i forbindelse med overføring til Fronter Hans Jacob Berntsen, HiT
Hva skjer i Fronter, hvordan vil informasjon fra FS vises i Fronter Aleksander Pettersen, Fronter

Diskusjon og spørsmål


13:30 – 13:45
Pause

13:45 – 15:15
Personvern vs. Offentleglova

Diskusjon av konkrete problemstillinger
Erling Dietrichson, Kunnskapsdepartementet
Stein Erik Vetland, Datatilsynet

15:15 – 15:45
Pause med noe å bite i

15:45 – 17:00
Mobilitet

 • Opptak av utenlandske studenter Geir Vangen, USIT-FS
 • Søknadsweb Kathy Foss Haugen, USIT-FS
 • Lånekassens arbeidsflate Ingjerd Indahl, Lånekassen

19:15 – 20:00
Aperitif og musikk

20:00
Middag

26. oktober

09:00 – 10:30
Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement, håndtering av fellesgrader

 • Forslag til felles mal for vitnemål og DS
  •  Presentasjon av innstilling Etelka T. Dahl, UiB
  •  Håndtering av fellesgrader Etelka T. Dahl, UiB
 • Utfordringer i forbindelse med fellesgrader Karin Stormo, HiOA

10:30 – 10:45
Pause

10:45 – 11:30

Semesterkvittering
Presentasjon av nye løsninger Espen Kristensen, UiT

FS-opplæring på WEB
Anette B. Wigaard, UiO
Elin Bjørgen, NTNU
Mikael Götesson, HiST

STAR-prosjektet
Anette B. Wigaard, UiO

11:30 – 12:30
Lunsj

12:30 – 13:15
Grunnskolelærerutdanningen

Håndtering av valgfrie studieløp fra første termin

 • UiAs løsning Dag Olav Nilsen, UiA
  Marianne Lothe, UiA
 • HiSTs løsning Anne Lise Mølmann, HiST
 • HiBs løsning Øyvind Valde, HiB

Kapasitet på emner når studentene har
valgfrie studieløp
Lena Finseth, UiO

13:15 – 13:30
Pause

13:30– 14:00

Praksishåndtering
Katrine Bruvold, HiNT
Merethe Gundersen, HiNT

Diskusjon og spørsmål

14:00 – 14:45
Nyheter relatert til FS

 • Nyheter i FS
  Geir Vangen, USIT-FS
   
 • Webapplikasjoner
  Knut Løvold, USIT-FS
  Rikke Gåsholt, USIT-FS
  Matija Puzar, USIT-FS

14:45 – 15:00
Avslutning
Julie Myhre Barkenæs, Samarbeidstiltaket FS

Vel hjem!

Kaffe er tilgjengelig i alle pauser.
Vi tar forbehold om mindre endringer til programmet.

Publisert 22. nov. 2012 13:57