Referat Studentwebgruppemøte 10. april

Til stede:

Ole Ivar Birkelund, OsloMet
Kent Wold Christensen, HSN
Marit Vartdal Engeset, HVO
Lena Finseth, UiO
Sara Nustad Mauland, UiS
Karl-Erlend Mikalsen, UiT
Gro Strand, HVL
Øystein Ørnegård, UiB
Rigmor Øvstetun, NTNU
Stig Benserud, Unit
Christina Elmar, Unit
Sven Petter Næss, Unit

Saksliste:

1. Referat fra forrige møte

Referatet ble godkjent.

2. Orienteringssaker

a) nye versjoner: Versjon 3.3.18 – Endringsdokumentasjon kommer snart. En god del endringer er utført, så institusjonene må teste godt. Det kom innspill på at det er ønskelig i fremtiden med mer konkret innspill fra Unit på hva man faktisk skal teste.

b) Utviklingsressurser: Det blir forbedringer i forhold til det som har vært det siste halve året. En utvikler er kommet tilbake til Unit, som blant annet skal jobbe med UU for Studentweb. Det skal også jobbes mer med Bestillinger (studentbekreftelse er på vei).

c) Tjenesteansvarlig for Studentweb

Sven Petter Næss har gått inn i Arbeidslivsportal-prosjektet. Det vil dermed komme ny produkteier/tjenesteansvarlig for Studentweb. Øysten Sørvik starter i juni. 

 

3. Endringer i søknadsmodulen og samspill med Flyt og godkjenningsmodulen.

Christina gjennomførte en demonstrasjon av saksflyten mellom FS-Studentweb-Flyt.
Lignende demonstrasjon ble gjennomgått i webinar om saksflyt den 16.05.19, dette finnes på fellesstudentsystem.no.

Flesteparten av spørsmålene som dukket opp er allerede besvart utfyllende i brukerdokumentasjonen:

https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/flyt/

Nye erfaringsbaserte behov som oppstår, må meldes inn til Unit, som kan vurdere behovet. Unit er veldig mottakelig for tilbakemeldinger. Unit ønsker at institusjonene som ønsker prøver dette, får noen erfaringer, og gir tilbakemeldinger. Institusjonene som vil koble seg på Flyt, melder ifra til support for hjelp med dette.

 

4. Definisjon av studierett - svar på høringssak

Diskutert på planleggingsgruppen. 

Hvis det står sluttdato på studierett, f.eks. 31.8, så har du studierett 1. juli men ikke resten av høsten. Men de får meldt seg til til høstens emner, selv om studieretten går ut 1. sept.

Gruppen foreslo opprydding i Semesterregistrerings-bildet:

  • Fjerne feltet "Frist førsteårsstudenter".
  • Fjerne raden "Bekreftelse av utdanningsplan"
  • Hva med LMS-eksport? Brukes denne? (NB! Ja, denne brukes og kan ikke slettes.)

Unit lager høringssak, som tas opp iplanleggingsgruppen.

 

5. HVL: Oppmelding til undervisning og vurdering

Oppfølgingssak fra forrige møte.

Dette skal fungere som beskrevet - men obligatoriske aktiviteter skaper krav om melding til undervisning før de kan melde seg til vurdering. Da kommer ikke fellesknapp. Følges opp som supportsak (denne er nå rettet og satt i produksjon).

Varseltrekant på manglende vurderingsmelding? 

Nynorsk: endre varsel fra "hug" til "hugs" (gjort i kodebasen. Gjelder tekstkode UV_UNDVARSEL).

 

6. Campus på undervisning

Fellesaktivitet på én campus og gruppe på en annen - problematisk med avhengighet.

Valgbar styrer hvilke aktiviter du kan velge, der de har campus.

Ikke viktig for fellesaktiviteter - hvor det ikke gjøres oppmeldinger.

Hva med blankt felt for campus på und.akt? Skal det da være valgbart uansett? Ikke i henhold til referat fra campusmøte i desember. Tar avklaringen med i referatet:

Dette skal være valgbart for alle. 

 

7. Innkomne ønsker

Ingen endringsønsker ble tatt opp.

 

8. Eventuelt

UiO: Ny EVU-web har vasking av folkeregisteret ved innlogging. Kan denne fås i (særlig) Søknadsweb og Studentweb.

Dette følges opp.

 

Neste møte: 

29. oktober 2019 på Unit.

 

Publisert 7. juni 2019 14:31 - Sist endret 17. juni 2019 10:21