Møte i ekspertgruppe for etterutdanning

Innkalling

FS-19-007 Innkalling møte i ekspertgruppe for etterutdanning 15. januar 2019

Kravspesifikasjon EVUweb 3

FS-18-035 Kravspesifikasjon EVUweb 3 oppdatert etter møte 11. april 2018

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Referat fra møte i ekspertgruppa 18. oktober 2018 (PDF)
  3. Workhop/gruppearbeid: Ny funksjonalitet
  4. EHF-faktura ved NTNU Videre v/Oddbjørg
  5. Presentasjon/diskusjon i etterkant av workshop
  6. Status oppfølgingssaker
  7. Status for EVUweb-prosjektet
  8. Status for ønskelistesaker

 

Publisert 5. nov. 2018 10:06 - Sist endret 8. jan. 2019 12:40