Referat fra møte i undervisningsgruppen 16.4.2018

Til stede

Thor Højgaard Anti, NMBU
Nils Christian Fareth, UiT
Håvard Moe Hagen, HVL
Asger Hagerup, NTNU
Petter Kjær, UiB
Pål Erik Megaard, UiO
Thomas Nilsen, NORD
Siv Marit Nordhagen, OsloMet
Linda Novak, VID
Sven Petter Myhr Næss, KDTO
Kai Quale, KDTO

Referent: Sven Petter Næss

Ref: FS-18-034

 

Dagsorden 

 

1. Referat fra møte 7.11.2017 

Referatet ble godkjent.

 

2. Status for undervisningsmodulen

Geir V jobber med å ferdigstille en klient som kan testes. Praksisbildene er ferdig, men det gjenstår arbeid på undervisningsaktivitet samlebilde og rutine FS456.001, som prioritert på forrige møte. Arbeidet er forsinket på grunn av andre prioriterte arbeidsoppgaver og etableringen av KDTO.

 

3. Plassering av student på und.akt - nytt bilde tilpasset ny modul

Skjermbildet inneholder de funksjonene som var tenkt plassert i Und.akt samlebilde, som blir litt for heftig for dette allerede store bildet. Forslag om å lage et nytt bilde, Plassering av student på undervisningsaktivitet, støttes.

Und.akt samlebilde vil ha en lettere plasseringsløsning i underbildet Studentdeltakelse. Gruppen ønsker her nedtrekksmeny for undervisningsmeldte studenter, slik at de slipper å bruke fødselsnummer. I tillegg ønskes det mulighet for å velge flere studenter samtidig (multiple valg/avkrysning).

Når veileder er knyttet til student, bør veiledningskategori vises. 

 

Praksissted samlebilde:

Det bør på plass en kobling mellom fagperson og praksisperson. Viktig der praksisperson skal ha tilgang til systemer. Underbildet Praksissted under Fagperson samlebilde må uansett tilpasses ny modell. Ny rad her skal skape kobling til prakisperson, og personen skal da opprettes som kontaktperson under det aktuelle prakisstedet. Tilsvarende bør det inn felt for fødselsnummer inn i kontaktperson under Prakissted samlebilde. Hvis dette fylles ut, opprettes vedkommende også som fagperson. 

Tabellen VeilederPraksissted tas da med i ny modell (ikke gjort i dag), med knytning mot PraksisStedPerson istf. Fagperson.

VeledningsPraksis skal ha alternativ knytning mot PraksisStedPerson (i tillegg til Fagperson).

Feltet Kontakttype i underbildet Kontaktperson trenger ikke være gult.

 

Praksisavtale samlebilde:

Campus bør inn i bildet som eget underbilde. PraksisAvtale_Studieprogram skal ha knytning mot Campus_Studieprogram. Betydningen av sistnevnte blir da eksplisitt (Studieprogram må være registrert på Campus for at det skal kunne knyttes til PraksisAvtale med angitt Campus).

Det foreslås også et eget underbilde for visning av hvilke emner som er benyttet i avtalen. Dvs når en und.akt kobles til praksissted via avtale, viser underbildet hvilket emne denne und.akt tilhører (eller emner, med deling). Merknad referent: kan kanskje like gjerne fremkomme i egen rapport?

Følgende overgangsknapper bør inn på bildet:

Praksissted
Undervisningsaktivitet
Studieprogram

 

4. Rutine for praksisplassering

Diskusjon fortsatt fra forrige møte, hvor noen punkter ble prioritert gjort med rutine FS456.001 for å tilpasse krav til plassering på lærerpraksis.

KDTO skal sjekke at default veileder plasseres ved kjøring av rutinen.

Rutinen bør ha mulighet for omkjøring. 

Bør kunne sette J/N for publisering. 

 

5. Innkomne saker og ønsker

a) UiO: FS408.002 Undervisningsenhet (FS-601)

Ønsket støttes, og settes på arbeidslisten til eksisterende modul (kan gjenbrukes i ny modul).

Det bør også sees på visning av ledige plasser, som ser rar ut i rapporten (teller ned fra 10000).

Når utplukket er sted, bør det også være mulig å kjøre rapporten på studienivå-intervall. 

 

6. Eventuelt

a) Arbeid med ulike praksisportaler i sektoren

Undervisningsgruppen ønsker felles løsning i sektoren for praksisportal, og at data fra FS brukes i eventuelle apper – med toveiskommunikasjon.

NTNU og OsloMet sine prosjekter ser bra ut.

Gruppen følger med på utviklingen, og presiserer behovet for at FS-kompetanse fra institusjoene er representert i eventuelle prosjekter.

 

Neste møte:

4. september fra 10:00 - 15:00 ved KDTO, Oslo

Publisert 18. apr. 2018 14:46 - Sist endret 22. mai 2018 10:04