Referat fra møte i Studentwebgruppen

Tidspunkt: 23. oktober 2018, kl. 10:00 - 15:00

Sted: Unit, avdeling Oslo

Til stede:

Kent Wold Christensen, USN
Lena Finseth, UiO
Sara Nustad Mauland, UiS
Karl-Erlend Mikalsen, UiT
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Gro Strand, HVL
Øystein Ørnegård, UiB
Stig Benserud, Unit
Myriam Massaoud, Unit
Sven Petter Næss, Unit
 

Saksliste:

1. Referat fra forrige møte

Referatet ble godkjent.

 

2. Orienteringssaker

a) Planlagte endringer Studentweb

Versjon 3.3.14.2 er lagt i produksjon (Merknad: i ettertid er det 3.3.14.3 som er ute). 

Det er ikke planlagt noen store utviklingsjobber for Studentweb, annet enn tilpassing til undervisningsmodulen når den kommer. Denne vil kreve en del ressurser for flere applikasjoner. 

Digitalisering av skjemaer, som bl.a. studentbekreftelser, er prioritert av planleggingsgruppen for 2018-2019. 

 

b) Status campusfunksjon Studentweb

Det skal være et eget møte om campus i desember som Unit kaller inn til, men gruppen tok en runde rundt bordet om erfaringer knyttet til campusløsningen i Studentweb. 

Institusjonene har ulik oppfatning om definisjonen av campus og hvordan det skal virke. Det er av stor betydning at vi får på plass en felles forståelse av dette før vi ser på nye løsninger i Studentweb.

Campus dukker opp alfabetisk i nedtrekkslisten ved meldinger. Uforholdsmessig mange studenter som melder seg til eksamen i f.eks. Alta. 

Konklusjon:
Unit avventer å gjøre noe mer med campus i Studentweb til møtet i desember har blitt avholdt.

 

3. UiO: Sperre mot at studenten selv kan endre utdanningsplan 

Saken var behandlet i planleggingsgruppen og så sendt videre til Studentwebgruppen. Planleggingsgruppen støttet løsningsforslag 1, som imidlertid denne gruppen ikke synes er en god løsning. Det ble påpekt at dette vil endre funksjonaliteten på en måte som gjør at den ikke kan brukes til det en gjøres i dag. Studenter skal kunne legge til valgbare emner selv om de obligatoriske er sperret. 

Konklusjon:
Gruppen ønsker ingen endring her i første omgang. UiO må begrunne hvorfor godkjent plan på toppnivå ikke dekker behovet, og eventuelt komme tilbake til saken.

 

4. UiO: Mobiltelefonnummer i FS vs. NKOMs nummerplan 

Denne saken har behandlet i Planleggingsgruppen, som gikk inn for løsningsforslag 1.

Konklusjon:
Gruppen er enig i at en kontroll på mobilnummer vil være bra, så lenge den ikke sperrer for oppdatering av profilsiden. Studenten bør kun få en advarsel, av typen "Dette ser ikke ut som et godkjent mobilnummer". 

Kontrollen må også være i Søknadsweb - de fleste kommer derfra. 

Gruppen bemerker at det ville vært en fordel om det kom bedre kontroller mot nummer også i KORR.

 

5. UiT: Uregelmessige emner og Studentweb 

I dag kan uregelmessige emner velges når som helst i utdanningsplanen så lenge det finnes undervisningsenheter for den terminen. Dette selv om emnekombinasjonen inneholder regel om hvilke terminer emnet er lovlig.

Konklusjon:
Uregelmessige emner må også følge lovlige terminer fra-til i emnekombinasjoner, dersom de er lagt inn. 

 

6. USN: Digital karakterutskrift og emner utenom utdanningsplan 

Konklusjon:
Gruppen ønsker ingen endring her. En karakterutskrift skal inneholde alle emner avlagt en institusjon. Det er bare sorteringen som er annerledes. 

Modulvalget UTDUTENFOR kan fjernes.

 

7. Innkomne ønsker

a) UiO: Kontonummer på siden Min profil

Ønsket støttes. Det legges til en apptekst som institusjonene kan bruke til å forklare hvem som skal legge inn kontonummer eller ikke.

 

b) UiS: Varsel om semesterregistrering og betaling for studenter som ikke har gyldig studierett kommende semester 

Ønsket støttes.

Hvis studierett opphører i løpet av neste termin, skal det komme et varsel. Unit utarbeider forslag til varseltekst.

Varsel om manglende registrering blir gradert ned fra oransje trekan til ren info.

Vi bør også diskutere grundigere regler for studierett og få en felles forståelse av hva som er gyldig studierett. 

 

c) Bekreftelse på studentstatus - selvbetjening i Studentweb

Ønsket støttes, og er allerede prioritert av planleggingsgruppen (se sak 2)

Unit lager utkast til spec på løsning for studentbekreftelse, som sendes tilbake til gruppen, slik at vi blir enige om en felles løsning.

Samtidig sender vi forespørsel til webservice-teamet for å få det inn på arbeidslisten deres. 

 

8. Eventuelt

a) HVL har meldt sak om melding til eksamen/undervisning. Unit mener at saken skal være løst i og med den siste endringen som gir felles knapp for melding til undervisning og eksamen i utdanningsplanen der det fra før av ikke eksisterer meldinger. HVL tester, og hvis de fremdeles har utfordringer her, ser Unit på det på nytt.

 

b) USN ønsker klarere varsel for student om at det er kommet ny melding på sak fra Flyt. I tillegg virker det som om studieprogram er valgt alfabetisk når de oppretter ny søknad. Det skal den ikke være - Unit undersøker dette.

 

c) UiT ønsket en diskusjon rundt bordet om hvordan andre løser informasjon om rettigheter og plikter ved semesterstart.

 

d) Unit stilte spørsmål om test av digitale karakterutskrifter i prod, som saksbehandlere uten oppdateringsrettigheter. Det skal være uproblematisk, men test i prod med oppdatering bør ikke gjøres med mindre man har en designert testperson i en bestemt prod.base, som f.eks. seg selv. 

Når Unit har behov for teste i prod, er det bedre å be en institusjon teste selv. 

Unit orienterte også om endringer i regel for beregning av frist på klage på formelle feil, som er endret til siste versjon. Fristen har vært gjenstand for mye diskusjon, og er i dag satt til å være maks antall tid som Forvaltningsloven tillater en person å klage på et vedtak, som er 1 år. 

 

Neste møte:

10 april 2019 kl. 10:00, på Unit, avdeling Oslo.

 

Publisert 29. okt. 2018 13:49 - Sist endret 8. nov. 2018 12:38