Referat fra møte i Studentwebgruppen 4. april 2018

Til stede:

Kent Wold Christensen, HSN
Marit Vartdal Engeset, HVO
Lena Finseth, UiO
Sara Nustad Mauland, UiS
Karl-Erlend Mikalsen, UiT
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Stig Benserud, KDTO
Sven Petter Næss, KDTO

Referent: Sven Petter Næss

Referanse: FS-18-030

 

Saksliste:

1. Referat fra 19.10.2017

2. Karakterutskrift og vitnemål (STWJS-2141)

3. Oppdatering av KORR (STWJS-2142)

4. Fjerne/endre info om studentstatus til Lånekassen (STWJS-2154)

5. Innspel til forklarande tekst om karakterutskrift i resultatoversikt (STWJS-2156)

6. Campus vs. eksamenssted (STWJS-2157)

7. Ønskelisten:

    a) UiA: Forbedret visning av oppmøte (STWJS-2112)

    b) UiS: Ønske om å få sensorveiledning i Studentweb (STWJS-2155)

    c) UiO: Melde seg selv til gjentakseksamen (STWJS-2158)

8. Eventuelt

    a) Utdanningsplaner og emnekombinasjon

    b) Eksamenssted

 

1. Referat fra 19.10.2017

Referatet ble godkjent.

Sak 3 i referatet skulle følges opp fra KDTO foran dette møtet, men det har det ikke blitt tid til. Følges opp til neste møte.

 

2. Karakterutskrift og vitnemål (STWJS-2141)

Konklusjon:

Fjern lenken til bestilling av karakterutskrift på papir nederst på resultatsiden.

Legg til generell link til bestilligssiden nederst på siden.

Link til Vitnemålsportalen på Bestillingssiden, med logo og forklaring.

Bestillingstypen "Karakterutskrift" endres til "Karakterutskrift på papir".

Tillat HTML i tekstkoden for bestillinger. 

Hvis modulvalget for papirutskrift er deaktivert, skal ikke lamellen vises på bestillingssiden.

 

3. Oppdatering av KORR (STWJS-2142)

Problemet er ikke utbredt, men like fullt uheldig når studenter legger inn midlertige adresser (som intern studente-post) i KORR, og ikke oppdaterer adressen etter endt studium. Det gis lite informasjon om konsekvensene. Muligens bør det vises en tekst om profilsiden om at de ikke skal bruke intern adresse.

Mulige løsninger kan diskuteres nærmere. 

 

4. Fjerne/endre info om studentstatus til Lånekassen (STWJS-2154)

Informasjon om studentstatus som vises på Studentweb i dag er feil. Den er basert på gamle sendinger av statusfiler, mens Lånekassen nå henter disse selv. Dette er et problem for studentene da de får feilaktige og motstridende opplysninger i de ulike systemene.

Dessverre gir også Lånekassen noen ganger feil informasjon til kundene sine ved å henvise til at utdanningsstedet ikke har sendt filer. Gruppen oppmuntrer KDTO til å ta dette opp med Lånekassen.

 

Konklusjon:

Informasjon om rapportert studentstatus fjernes fra Studentweb. Det er opp til Lånekassen å informere om dette, noe de gjør på Min side.

Det som skal fjernes er overskriften "Studentstatus" og teksten «Det er sendt/ikke sendt opplysninger….»

Tabellen med innrapporterte resultater skal bli værende.

KDTO informerer institusjonene når endringen er gjort, med forklaring hvorfor. 

 

5. Innspel til forklarande tekst om karakterutskrift i resultatoversikt (STWJS-2156)

Saken bortfaller da problemstillingen ble løst med sak 2.

 

6. Campus vs. eksamenssted (STWJS-2157)

(Saken var meldt, men hadde falt ut av sakslisten i innkallingen).

Både UiT og NTNU har meldt at campus vises i tillegg til eksternt eksamenssted på eksamensmeldinger, og at dette både er overflødig og forvirrende. Visningen var endret i forkant av møtet, slik at campus nå ikke vises på meldinger som er knyttet til eksternt eksamenssted.

En større problemstilling for NTNU er implementeringen av selve campusmodellen i FS (og dermed Studentweb) uten at det finnes en felles definisjon på hva campus faktisk er. De lokale studiestedene i Trondheim er for eksempel ikke campuser i samme forstand som Ålesund og Gjøvik, noe som gjør at NTNU sliter med å benytte løsningen.

KDTO inviterer til et eget møte med NTNU for å diskutere campus og definisjoner om hva campus er, samt andre problemstillinger som ikke er dekket av den nåværende campusløsningen.

 

7. Ønskelisten

 

a) UiA: Forbedret visning av oppmøte (STWJS-2112)

Ønsket avvises.

Det er enighet om en bedre og mer visuell fremvisning av oppmøte, men løsningen fra Fagpersonweb kan ikke uten videre kopieres, da den henter timeplandata som Studentweb ikke bruker. 

Vanskelig å få til en fin visning i Studentweb før datamodell for oppmøte er forbedret.

UiA må ta det opp som sak med ny undervisningsmodul for å få en modell som bedre gir oversikt over oppmøte.

 

b) UiS: Ønske om å få sensorveiledning i Studentweb (STWJS-2155)

Ønsket kan ikke implementeres, da det per dags dato ikke er støtte for dette i FS.

Det må dessuten kartlegges hvor sensorveiledningen hører hjemme før denne kan sendes til Studentweb. UiO har f.eks. i høringsuttalelse sagt at de er imot at sensorveiledning skal ligge på Studentweb. Mener at dette skal ligge på emnebeskrivelse.

Bør tas opp med gruppen for digital vurdering.

 

c) UiO: Melde seg selv til gjentakseksamen (STWJS-2158)

Ønsket avvises.

Det er krav om studierett for å ta eksamen, uansett om det er gjentak eller ikke. 

Vil innebære forskriftsendring ved flere institusjoner om dette skal innføres, og de andre institusjonene er samstemte på at dette ikke er ønskelig.

 

8. Eventuelt

a) UiO: Utdanningsplaner og emnekombinasjon

Gjelder kontroll av vektingskrav i kombinasjoner med frie emnevalg. Hvis det mangler valgstatus på emne i en kombinasjoner, får ikke studenten beskjed når det velges emner som overskrider maks. vekting. Kontrollen til FS i utdanningsplanen tar derimot hensyn til makskravet selv om valgstatus er tomt.

Dette er en feil som skal rettes. Det skal alltid sjekkes mot maksimal vekting.

 

b) UiT: Eksamenssted

Det er mulig å sette eksternt eksamenssted for vurdering. Når det er lagt inn mulighet for å velge dette på vurd.enhet, ønsker UiT at studenten MÅ gjøre et valg.

De ønsker ikke at studenten skal kunne endre eks. eksamenssted etter oppmeldingsfrist.

UiO/NTNU: Kan ikke kommentere uten å sjekke videre internt.

UiT sender mail med problemstilling til Studentwebgruppen. Behandles som e-postsak. 

 

Neste møte

Neste møte blir tirsdag 23. oktober 2018, ved KDTO i Oslo.

 

 

Publisert 6. apr. 2018 08:08 - Sist endret 27. sep. 2018 15:42