Møte i ekspertgruppe for studentutveksling

Agenda

 

1) Velkommen med presentasjonsrunde

2) Kort om Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan og avd. Oslo

3) Ekspertgruppens mandat

4) Kort runde på hvordan internasjonaliseringsarbeidet er organisert ved institusjonene representert i ekspertgruppa

5) Dagens utfordringer

6) Kort statusoppdatering på EMREX

7) Presentasjon av Erasmus Without Paper (EWP) 2.0

8) Fastsette dato og sted for neste møte

9) Eventuelt

Publisert 8. feb. 2018 12:24 - Sist endret 23. aug. 2018 12:18