Møte i ekspertgruppe for etterutdanning

Innkalling

FS-18-062 Innkalling til møte i ekspertgruppe for etterutdanning 18. oktober 2018

Referat

FS-18-075 Referat fra møte i ekspertgruppe for etterutdanning 18. oktober 2018

Kravspesifikasjon EVUweb 3

FS-18-035 Kravspesifikasjon EVUweb 3 oppdatert etter møte 11. april 2018

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Referat fra møte i  ekspertgruppa 11. april 2018
 3. Oppfølgingssaker
 4. Demonstrasjon av ny funksjonalitet i EVUweb
 5. Status for EVUweb-prosjektet
 6. Presentasjon fra Utdanning.no
 7. Innhenting av personopplysninger og innebygget personvern
 8. Status for ønskelistesaker
 9. Endringer i FS-klienten
 10. Status spørreskjema
 11. Fakturaadresse og fakturareferanse (hvis vi får tid)
Publisert 31. aug. 2018 13:26 - Sist endret 8. jan. 2019 10:21