Møte i ekspertgruppe for digital vurdering

  1. Godkjenning av referat fra møte 13.2.2018
  2. Gjennomgang av aksjonspunkter
  3. Eventuelt 
Publisert 14. mars 2018 14:21 - Sist endret 21. mars 2018 22:35