Møte i doktorgradsgruppen

Foreløpig saksliste:

  1. Godkjenning av referat fra møte 31.08.2016
  2. Gjennomgang av ønskelisten
  3. Orientering om ny dokumentasjon av doktorgradsmodulen
  4. Eventuelt

Publisert 5. jan. 2017 12:29 - Sist endret 8. sep. 2017 14:59