Møte i vurderingsgruppa

Foreløpig saksliste:

  1. Godkjenning av referat fra møte 25.2.2015
  2. Gjennomgang av ønskelisten
  3. Klage via studentweb og rutiner for klagebehandling
  4. Eventuelt

Publisert 27. juni 2016 13:28 - Sist endret 8. sep. 2017 15:47