Møte i ekspertgruppen for undervisningsmodulen

Innkalt

Thor Højgaard Anti, NMBU

Marius Alexander Belstad, HiØ

Nils Christian Fareth, UiT

Håvard Moe Hagen, HiB

Petter Kjær, UiB

Pål Erik Megaard, UiO

Thomas Nilsen, NORD

Eli Vangen, NTNU,

Sven Petter Myhr Næss, FSAT

Kai Quale, FSAT

Geir Vangen, FSAT

 

Dagsorden

1. Referat fra møte 11.05.2016

2. Undervisningsaktivitet samlebile

Oppdatert skjermbilde med utkast til funksjon for plassering av student på parti.

3. Praksisbilder

Praksisavtale samlebilde og Praksissted samlebilde - oppfølging fra forrige møte.

4. UiO: FS474.007 Oppmøteoversikt - undervisning trenger en 'makeover' når undervisingsmodulen skrives om

5. UiO: FS462.002 Publiser undervisningsopptak og emner over flere terminer

6. Eventuelt

 

 

Publisert 18. juli 2016 11:01 - Sist endret 4. okt. 2016 13:35