Møte i ekspertgruppen for undervisningsmodulen

Innkalt

Thor Højgaard Anti, NMBU

Marius Alexander Belstad, HiØ

Nils Christian Fareth, UiT

Håvard Moe Hagen, HiB

Petter Kjær, UiB

Pål Erik Megaard, UiO

Thomas Nilsen, NORD

Anita Monsø Wiggen, NTNU,

Sven Petter Myhr Næss, FSAT

Kai Quale, FSAT

Geir Vangen, FSAT

 

Dagsorden

1. Referat fra møte 16.02.2016

2. Nye skjermbilder for praksis

3. Oppfølgingspunkter til diskusjon

  • Praksisstedkobling (mapping mellom praksissteder)
  • Status_Bygning_Publiseres i "Timeplan"

4. Plassering av student på undervisningsaktivitet - spesifisering av nytt bilde.

5. UiT - behov for rutiner og å hindre feil i Undervisningsaktivitet samlebilde

6. Eventuelt

 

 

Publisert 4. mai 2016 16:50 - Sist endret 18. juli 2016 10:56