Møte i ekspertgruppen for undervisningsmodulen

Innkalt

Thor Højgaard Anti, NMBU

Marius Alexander Belstad, HiØ

Nils Christian Fareth, UiT

Håvard Moe Hagen, HiB

Petter Kjær, UiB

Pål Erik Megaard, UiO

Hege G. Tønder, NORD

Anita Monsø Wiggen, NTNU,

Sven Petter Myhr Næss, FSAT

Kai Quale, FSAT

Geir Vangen, FSAT

 

Dagsorden

1. Referat fra møtet 15.12.2015

2. Datamodell for undervisningsmodulen

3. Undervisningsaktivitet samlebilde

 1. Skjermbilde Und.akt. samlebilde
  Excel-vedlegg (ikke i samlefil)
 2. Felt for antall timer per uke
 3. Innspill fra UiT om fanen timeplan
  Excel-vedlegg (ikke i samlefil)

4. Praksis

 1. Konvertering av praksisstedtabell
 2. Behov for praksisbilder i den nye modulen - diskusjon
  Innledning av Marius A. Belstad, HiØ.

5. Innkomne ønsker til undervisningsmodulen

 1. Praksishistorikk FS202.006

6. Eventuelt

 1. Innspill om endring i Emnekombinasjon samlebilde (UiT)
Emneord: Undervisning
Publisert 8. feb. 2016 09:58 - Sist endret 2. mai 2016 10:24