Møte i ekspertgruppen for Studentweb

Innkalt:

Lena Finseth, UiO
Vibeke Braaten, UiO
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Anne Lise Mølmann, NTNU
Rigmor Øvstetun, NTNU
Nina Hafstad, HiL
Øystein Ørnegård, UiB
Sara Nustad Mauland, UiS
Gro Strand, HiSF
Geir Vangen, FSAT
Stig Benserud, FSAT
Tore Andre Rønningen , FSAT
Marius Fossum, FSAT
Sven Petter Myhr Næss, FSAT
Kathy Foss Haugen, FSAT
Myriam Jensvold Massaoud, FSAT

 

Saksliste:

1. Godkjenning av referat fra 6.4. 2016

2. Status Studentweb 3

3. Status ny modul for søknader i SW

- Er den godt nok testet?

- Eventuelle mangler som bør rettes?

- Når kan den settes i produksjon?

4. Klage på eksamen via Studentweb (STWJS-1838)

5. Håndtering av registerkort med J for "Status ugyldig" (STWJS-1802)

6. Forsinkete studenter uten registrert planlagt slutt (STWJS-1813)

7. Planforslag: mulighet for valg av planforslag når det er obligatoriske emner i ordinær plan (STWJS-1818)

8. Forbedring av kvitteringsepost om semreg/ manglende undvervisning- og vurderingsmelding (STWJS-1830)

9. Funksjonalitet knyttet til frie emnevalg (STWJS-1834)

10. FS009.002 Webapplikasjon-diagnose - bakgrunnsdata (STWJS-1851)

11. Ønskelisten

12. Eventuelt

 

 

Publisert 18. juli 2016 11:09 - Sist endret 9. nov. 2016 14:33