Møte i ekspertgruppen for Studentweb

Innkalt:

Lena Finseth, UiO
Vibeke Braaten, UiO
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Anne Lise Møllmann, NTNU
Rigmor Øvstetun, NTNU
Nina Hafstad, HiL
Øystein Ørnegård, UiB
Myriam Jensvold Massaoud, HiOA
Sara Nustad Mauland, UiS
Gro Strand, HiSF
Geir Vangen, FSAT
Stig Benserud, USIT
Jon Kleiser, FSAT
Tore Andre Rønningen , FSAT
Marius Fossum, FSAT
Sven Petter Myhr Næss, FSAT
Kathy Foss Haugen, FSAT
 

Saksliste:

1. Godkjenning av referat fra 20.10. 2015

2. Status for StudentWeb 3 i produksjon

3. Innkomne saker/ønsker (Fil: sw_ønskeliste_2016-04-06.pdf)

 

Saksnr

Modul

Beskrivelse

SWTJS-1603 Mine emner Obligatorisk valg av eksamenssted (ikke i samlefil)
STWJS-1600 Mine emner Oppmelding av studenter uten gyldig politiattest og praksisemner (ikke i samlefil)

STWJS-1599

Mine resultater

Visning og håndtering av kontroll om godkjent og fortsatt gyldig oblig for å få lov til å melde seg til vurdering

STWJS-1589

Semesterregistrering

Endringsønske "Rettigheter og plikter"

STWJS-1588

Utdanningsplan

Forklaring til grønn avhaking / ledetekst til "Status og oversikt"

STWJS-1564

Undervisningsmeldinger

Som student ønsker jeg oversikt over alle mine oppmøteregistreringer på en side

STWJS-1525

Undervisningsmeldinger

Visning av oppmøte: Også vise hvilke timeplanaktiviteter studenten IKKE er registrert med oppmøte på

STWJS-1462

Semesterregistrering

Semreg: kvitteringsepost - vises frem undmeldinger fra tidligere terminer

STWJS-1457

Utdanningsplan

Slette emne fra utdanningsplanen på tidligere terminer

STWJS-1455

Utdanningsplan

Varsling ved valg av emner som overlapper

STWJS-1417

Saksbehandlerinnlogging

Saksbehahandlerinnlogging: gjøre Min profil tydeligere for saksbehandler

STWJS-1388

Utdanningsplan

Hente timeplaninfo til kalender

STWJS-1366

Generelt

Gjennomgang av tekster 2

STWJS-1363

Utdanningsplan

Signere taushetserklæring

STWJS-1337

Utdanningsplan

Status og oversikt: Vise strukturen i emnekombinasjonshierarkiet?

STWJS-1331

Utdanningsplan

Fremvisning av emne i utdanningsplanen

STWJS-1292

Min profil

Plass til personvernerklæring?

STWJS-1291

Generelt

Gjennomgang av tekster

STWJS-1258

Mine emner

Ønske om fremvisning av mobilnr til praksisveiledere og fritekstfelt

STWJS-1257

Utdanningsplan

Hvordan skal studenweb håndtere studenter som er utenfor normert studietid

STWJS-1251

Mine resultater

Mine resultat - Deler der heile emnet ikkje er bestått - forslag om å endre tabelloverskrift

STWJS-1232

Mine studier

Ønske om parameter for å kunne styre om klasseinformasjon skal vises eller ikke

STWJS-1224

Veivalg

Endring av veivalg - kvitteringsepost

STWJS-942

Utdanningsplan

Varsel om at emnet ikke kan benyttes i noen utdanningsplan

STWJS-606

Spørreskjema

Gjøre det mulig å lagre spørreskjema uten å levere det

 

4. Eventuelt

NTNU: Status medlemmer i StudentWeb-gruppen fra NTNU.

 

Emneord: StudentWeb
Publisert 29. mars 2016 15:07 - Sist endret 6. sep. 2016 12:43