Møte i doktorgradsgruppa

Foreløpig saksliste:

  1. Godkjenning av referat fra møte 13.10.2015
  2. Gjennomgang av ønskelisten
  3. Status bruk av vitnemålsmal for phd.
  4. Eventuelt

Publisert 30. mai 2016 12:45 - Sist endret 8. sep. 2017 15:47